Nove informacije o obustavi ribolova

četvrtak, 08.09.2016. 9:37

Ministarstvo poljoprivrede daje nove informacije o prostorno vremenskoj zabrani ribolova za koćarski ribolov u razdoblju 15. rujna – 15. listopada, a vezano uz mogućnost sufinanciranja kroz Mjeru I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“. 

1.       U zonama kojima je zabrana ribolova nije moguće obavljati ribolovnu aktivnost koćom, ali ribari koji ne žele sudjelovati u provedbi Mjere I.9. „Privremena obustava ribolovnih aktivnosti“ odnosno u financiranju obustave ribolova, ribolov mogu obavljati u drugim zonama što neće biti plaćeno.

2.       Svi ribari koji žele sudjelovati u obustavi ribolova dužni su do 12. rujna 2016. poslati obavijest o tome na mail: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili putem preporučene pošte na adresu Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, Planinska 2a, Zagreb ili na telefon 01/6443-181 (Martina Kudeljnjak).

3.       Korisnici ne smiju obavljati nikakvu ribolovnu aktivnost tijekom perioda privremene obustave ribolovne aktivnosti te ribarsko plovilo mora biti vezano u luci. Iznimno od navedenoga,  korisnik može uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile ili u cilju remonta ribarskog plovila premjestiti ribarsko plovilo uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela/Uprave ribarstva (Zahtjev pravovremeno poslati na mail: eufondovi.ribarstvo@mps.hr).