Natječaj za potpore za prestanak ribolovnih aktivnosti mrežama plivaricama – srdelarama

četvrtak, 10.12.2015. 15:01

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere i.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama, a rok za podnošenje zahtjeva za ovu potporu je 31. prosinca 2015.

Natječaj je raspisan temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere i.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (Narodne novine broj 132/2015).

Cjelovit tekst Natječaja i Pravilnika je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede – Uprava ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo) – kao i u prilogu ovog članka.

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe sukladno uvjetima i kriterijima propisanima Pravilnikom i Natječajem.

Korisnik podnosi zahtjev za potporu na obrascu Zahtjev za potporu koji je dostupan na poveznici www.mps.hr/ribarstvo te u područnim jedinicama Uprave ribarstva.

Pri podnošenju Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže popratnu dokumentaciju propisanu prilogom I. Natječaja.

Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera i.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti«, koji je dostupan na mrežnim stranicama www.mps.hr/ribarstvo.

U prilogu:

  • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere i.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama – (NN 132/15.)
  • Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere i.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama – (NN 133/15.).