Kako ostvariti pravo na bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu

petak, 29.01.2016. 15:25

U Narodnim novinama br. 2/16 objavljen je Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu, a kojeg je donijelo Ministarstvo financija.

Ovaj Pravilnik između ostalog propisuje način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu.

Pravo na povrat trošarine mogu ostvariti korisnici prava koji imaju važeću povlasticu za gospodarski ribolov i koji su upisani u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu, a koji vodi Carinska uprava.

Da bi korisnik prava bio upisan u Registar Carinske uprave mora podnijeti zahtjev za upis u Registar korisnika povrata plaćene trošarine za bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz obrazac tog zahtjeva propisana je Pravilnikom.

Između ostalog, podnositelj je dužan priložiti i presliku rješenja Ministarstva poljoprivrede kojim se utvrđuje godišnja kvota.

Zahtjev se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava.

Godišnju kvotu potrošnje određuje Ministarstvo poljoprivrede temeljem podataka iz očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, izvješća o ulovu i registra ribarske flote, i to prema kriterijima propisanim Pravilnikom.

Kako bi Ministarstvo poljoprivrede izdalo rješenje o utvrđivanju kvote, vlasnik plovila koje udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom dužan je podnijeti zahtjev za određivanje kvote nadležnoj Područnoj jedinici Uprave ribarstva Ministarstvo poljoprivrede.

Rješenja o utvrđivanju kvote, Ministarstvo poljoprivrede izdaje do 28. veljače za tekuću godinu.

Nakon upisa u Registar korisnika povrata plaćene trošarine za bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu, korisnik prava podnosi zahtjev za povrat trošarine odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini i za svako pojedino plovilo.

Za sva dodatna pitanja, vlasnici plovila mogu se obratiti područnim jedinicama Uprave ribarstva.

Kontakt podaci područnih jedinica Uprave ribarstva (adresa i telefon) dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=19