Ceh za ribarstvo i akvakulturu

utorak, 03.01.2017. 11:20   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017. godini

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017. godini.

više...

utorak, 03.01.2017. 13:51   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017. godini (Narodne novine", broj 123/2016), kojim se u članku 2. propisuje zabrana obavljanja ribolova okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 05. siječnja 2017. godine u 12:00 sati do 20. siječnja 2017. godine u 12:00 sati.

više...

srijeda, 04.01.2017. 11:08   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti".

 

više...

srijeda, 04.01.2017. 12:47   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"

Ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti". 

više...

ponedjeljak, 09.01.2017. 13:22   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Ribari – ne propustite ostvariti pravo na povrat trošarine za bezolovni benzin

S početkom kalendarske godine iznova se pokreće ciklus prijave u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu temeljem Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama

više...

utorak, 17.01.2017. 9:36   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Novi Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune

Novi Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) objavljen je u Narodnim novinama broj 4/17., a stupio je na snagu 14. siječnja 2017.

više...

utorak, 17.01.2017. 9:47   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Donesen Pravilnik o ulovu i prometu igluna

Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius) objavljen je u Narodnim novinama broj 4/17., a stupio je na snagu 14. siječnja 2017.

više...

utorak, 17.01.2017. 9:52   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Pravilnik o potporama za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama

Donesen je novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere i.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine. 

više...

ponedjeljak, 19.06.2017. 15:39   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

62,4 milijuna kuna za mjeru Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na web stranici informaciju o pristiglim i obrađenim zahtjevima za potporu za mjeru I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo“.

više...

utorak, 20.06.2017. 16:21   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Održana 7. sjednica Ceha za ribarstvo i akvakulturu

7. sjednica Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a održana je 19. lipnja, u Zagrebu.

više...