Ceh za ribarstvo i akvakulturu

petak, 20.05.2016. 14:42   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Objavljen novi Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica (NN 46/16), koji stupa na snagu 20. svibnja. 

više...

petak, 10.06.2016. 9:38   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Pravilnik o potporama za kupnju ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore kroz sufinanciranje troškova kupnja ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

više...

petak, 24.06.2016. 14:34   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Natječaj za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini.

više...

ponedjeljak, 27.06.2016. 13:48   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Produljen rok za podnošenje zahtjeva za otkup povlastica i alata unutar povlastica

Ministarstvo poljoprivrede obavještava kako je produljen rok za podnošenje Zahtjeva temeljem Pravilnika o otkupu povlastica odnosno alata unutar povlastica do 30. lipnja. 

više...

srijeda, 10.08.2016. 11:10   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«

Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« (Narodne novine broj 96/2015), Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«.

više...

srijeda, 10.08.2016. 11:29   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Zabrana koćarenja na području Jabučke kotline produljena do 16. listopada 2016.

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju ribolova na području Jabučke kotline.

više...

četvrtak, 11.08.2016. 9:57   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune, igluna i iglana

Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 4., 5., 7., 8. i 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014) ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone).

više...

četvrtak, 11.08.2016. 10:14   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Odluka o dopunama odluke o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2016. godini

Ministar poljoprivrede donio je Odluku o dopunama odluke o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2016. godini.

više...

četvrtak, 11.08.2016. 10:22   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Pravilnik o izmjenama pravilnika o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o izmjenama pravilnika o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

više...

četvrtak, 11.08.2016. 14:55   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Pravilnik i natječaj za dodjelu potpora u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama"

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2016."

više...