Ceh za ribarstvo i akvakulturu

utorak, 22.03.2016. 14:58   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Izmjene i dopune Pravilnika o potporama za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

U okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014-2020., a na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (NN 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli potpore u okviru Mjere IV-4  „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ (NN 24/16).

 

više...

utorak, 12.04.2016. 15:00   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Prve isplate ribarima za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

Izvršene su prve isplate ribarima iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godina u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“.

više...

srijeda, 13.04.2016. 14:52   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Izmjene i dopune dva pravilnika iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH

U okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014-2020., a na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio je izmjene i dopune dva Pravilnika. 

više...

četvrtak, 14.04.2016. 9:58   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune, igluna i iglana

Ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone).

više...

srijeda, 27.04.2016. 15:59   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Tradicijski ribolov nelojalna konkurencija gospodarskim ribarima

Uvođenje nove skupine "tradicijski ribolov" nije moguće obzirom na limit tonaže i snage brodova, te osiromašene resurse našeg mora i nelojalnu konkurenciju gospodarskim ribarima, stav je Hrvatske obrtničke komore, iznesen na sastanku s predstavnicima Ministarstva kulture i Ministarstva poljoprivrede, održanom 25. travnja u HOK-u.

više...

četvrtak, 28.04.2016. 15:55   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere Produktivna ulaganja u akvakulturu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu" (NN br. 37/16. od 22. travnja 2016.)

više...

utorak, 03.05.2016. 9:19   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Novi Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu

Objavljen je Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu (NN broj 39/16) od 29. travnja 2016., koji je stupio na snagu 30. travnja.

više...

utorak, 03.05.2016. 10:08   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Objavljen Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (NN broj 39/16. od 29. travnja), koji je stupio je na snagu 30. travnja.

više...

utorak, 03.05.2016. 10:14   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Ograničenje ribolova mrežom plivaricom - srdelarom u svibnju

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o izmjeni pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini. 

više...

petak, 20.05.2016. 14:04   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Sajam International fishing expo u Biogradu na moru

International fishing expo, međunarodni sajam ribarske opreme, strojeva te promocije ribe i plodova mora, održat će se od 27. do 29. svibnja u Biogradu na moru, u organizaciji Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Lostura (Flag).

više...