Ceh za ribarstvo i akvakulturu

četvrtak, 14.01.2016. 12:55   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Pravilnik o radnom vremenu na pomorskim ribarskim plovilima

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima koji je stupio na snagu 15. siječnja 2016. godine.

više...

četvrtak, 14.01.2016. 15:53   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Radionice u vezi dodjele potpore u ribarstvu

Prijavite se na radionice u vezi dodjele potpore u ribarstvu koje će se održati tijekom siječnja i veljače u Zagrebu, Splitu i Puli, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede – Uprava ribarstva.

više...

ponedjeljak, 18.01.2016. 14:42   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Doneseni pravilnici o potporama za srdelare za prosinac i siječanj

Ministar poljoprivrede donio je temeljem Zakona o morskom ribarstvu pravilnike o potporama za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za prosinac 2015. godine i siječanj 2016.

više...

petak, 22.01.2016. 9:51   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Lokalnim inicijativama u ribarstvu do 1.3. produžen rok za prijavu za pripremne potpore

Lokalnim inicijativama u ribarstvu je s 1. veljače na 1. ožujka produžen rok u kojem se mogu prijaviti na natječaj za pripremne potpore. 

više...

petak, 22.01.2016. 14:10   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Radionice o transportnom dokumentu i elektronskom očevidniku u Rabu i Opatiji

U Rabu 26.1., a u Opatiji 27.1. održat će se u organizaciji Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede radionice na temu transportnog dokumenta (za ribare i prijevoznike) i nove verzije elektronskog očevidnika (za ribare).

više...

petak, 29.01.2016. 15:25   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Kako ostvariti pravo na bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu

U Narodnim novinama br. 2/16 objavljen je Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu, a kojeg je donijelo Ministarstvo financija.

više...

utorak, 09.02.2016. 13:19   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Određene kvote za izlov tune u 2016. godini

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu te Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) ministar poljoprivrede donio je Odluku o kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2016.

više...

srijeda, 17.02.2016. 13:32   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Raspisani natječaji za naknade plivaricama – srdelarama

U Narodnim novinama br. 13/16. od 10. veljače objavljena su dva natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« - za prosinac 2015. odnosno siječanj 2016. godine.

više...

utorak, 23.02.2016. 11:33   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Ceh ribara pohvalio suradnju s Upravom za ribarstvo i Institutom za ribarstvo i oceanografiju

Ceh za ribarstvo i akvakulturu održao je 22. veljače sjednicu, na kojoj su nazočili predstavnici Uprave za ribarstvo i Instituta za ribarstvo i oceanografiju.

više...

utorak, 22.03.2016. 10:02   Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Izmjene i dopune Pravilnika o potporama za ribarstvo i akvakulturu

U okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014-2020., a na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (NN 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere iv.3. "stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture". 

 

više...