U 2016. najniža sezonska dnevnica u poljoprivredi 73 kune

ponedjeljak, 28.12.2015. 13:17

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2016. godinu objavljena je 23. prosinca u Narodnim novinama br. 137, a stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Ovu odluku donio je ministar rada i mirovinskoga sustava uz suglasnost ministra financija, na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, broj 57/12 i 120/12).

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2016. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 72,95 kuna, propisuje članak 1 ove Odluke.

Na iznos plaće odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su ista uplaćena unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona, piše u članku 2 Odluke.