Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu

srijeda, 09.03.2016. 11:22

Na temelju članka 10. stavka 11., članka 16. stavka 1., članka 21. i članka 25. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 20/16, a stupio je na snagu 5. ožujka 2016. godine.

Ovim se Pravilnikom propisuje sljedeće :

– podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe mjera iz programa izravnih plaćanja, te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje: 

1. osnovnog plaćanja, dodjelu i korištenje prava na plaćanja iz nacionalnih rezervi, prijenos prava na plaćanja, 

2. plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljenog plaćanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike, proizvodno vezane potpore i programa za male poljoprivrednike, 

– podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe pojedinih mjera državne potpore, te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore:

1. u iznimno osjetljivim sektorima,

2. za IAKS mjeru ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja koja se financira iz državnog proračuna. 

– podnošenje jedinstvenog zahtjeva i način provedbe IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 10. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15, dalje u tekstu: Zakon) predviđene Programom ruralnog razvoja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,  kao provedbeno tijelo za provedbu mjera, koristi integrirani administrativni kontrolni sustav (IAKS

Više informacija u prilogu.