Ceh za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo

četvrtak, 14.04.2016. 10:29   Ceh za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju

Ministar poljoprivrede donio je Naredbu o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine.

više...

srijeda, 18.05.2016. 10:34   Ceh za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo

Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini

Na temelju članka 18. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela Uredbu o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini.

više...

petak, 20.05.2016. 14:07   Ceh za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo

Donesen Pravilnik o ulaganjima u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o provedbi mjere M08 „ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.6. „potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

 

više...

petak, 12.08.2016. 10:24   Ceh za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo

Objavljeni pravilnik i natječaj za potpore investicijama u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

više...

petak, 12.08.2016. 11:24   Ceh za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo

Pravilnik o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima"

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

više...

srijeda, 07.09.2016. 10:33   Ceh za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo

Uredba o obrascu i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Vlada RH je na sjednici održanoj 31. kolovoza donijela Uredbu o obrascu i načinu vrednovanja gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. 

više...

ponedjeljak, 19.09.2016. 14:58   Ceh za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo

Dva obrta dobila potpore iz Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je obrtu za poljoprivrednu proizvodnju Vrhovec 1,7 milijuna kuna za poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva, a obrtu Zvir 801,4 tisuća kuna za ulaganje u objekt za preradu maslina. 

više...

četvrtak, 17.11.2016. 11:57   Ceh za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo

Odluka o zabrani držanja peradi na otvorenom

Radi sprečavanja pojave i širenja influence ptica u domaće peradi Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o određivanju načina držanja peradi na gospodarstvima za naselja Aljmaš, Bijelo Brdo i Dalj u Općini Erdut, te naselje Kopačevo u Općini Bilje kojom se zabranjuje držanje peradi na otvorenom. 

više...

petak, 13.01.2017. 9:35   Ceh za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo

Ceh za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo o Prijedlogu nacrta Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Ceh za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo na 3. proširenoj sjednici, održanoj 11. siječnja, razmatrao je Prijedlog nacrta Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, koji je Ministarstvo poljoprivrede u prosincu poslalo u javnu raspravu.

više...

ponedjeljak, 16.01.2017. 15:32   Ceh za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica

Ministar poljoprivrede donio je Naredbu o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području RH. Naredba je objavljena u Narodnim novinama broj 48/17., a stupila je na snagu 14. siječnja 2017.

više...