Ceh uslužnog obrta - rad na"crno" veliki problem

utorak, 08.11.2016. 16:13

Na 2. sjednici Ceha uslužnog obrta održanoj 8. studenoga u Zagrebu, razmotrena je problematika struke, s naglaskom na nelojalnu konkurenciju onih koji rade na "crno".

Ceh smatra da je sustav prijave rada na "crno" prekompliciran te su istaknuli kako je potrebno pojednostaviti cijeli proces. Također, predsjednik Ceha dr. sc. Emil Priskić uputio je zamolbu članovima Ceha uslužnog obrta, ali i svim drugim Cehovima Hrvatske obrtničke komore da sastave konkretne smjernice kako otkriti i kažnjavati rad na crno za svaku struku, jer svaka struka ima svoje posebnosti te se ne može svakoj struci pristupiti na jednak način.

Članovi Ceha smatraju da se hitno treba pozabaviti problematikom rada na crno, jer se oni koji imaju registriranu djelatnost moraju prilagođavati cijenama rada na crnom tržištu, što na kraju rezultira manjom zaradom i eventualnim zatvaranjem obrta. Vjeruju da je srž problema visokog PDV-a rad na "crno" koji ne puni državnu blagajnu te je stoga država primorana dizati stope PDV-a kako bi se pokrili nedostaci izazvani velikim brojem rada na crno.

Ceh je upoznat i s najavljenom poreznom reformom te je dao podršku Cehu ugostitelja i turističkih djelatnika, vezano za povećanje stope PDV-a.