1. konstituirajuća sjednica Sekcije njege tekstilija

utorak, 10.05.2016. 12:52

U Hrvatskoj obrtničkoj komori 10. svibnja održana je 1. konstituirajuća sjednica Sekcije njege tekstilija koja je osnovana pri Cehu uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera HOK-a.

Članovi Sekcije su Damir Juretić (predsjednik), Miroslav Mihelić i Damir Banovec.

Među aktualnim strukovnim problemima na sjednici je bilo riječi o polaganju tečaja za rad s opasnim kemikalijama. Naime, članovi Sekcije smatraju obvezu polaganja navedenog tečaja svakih pet godina nepotrebnim nametom te će tražiti od nadležnog Ministarstva zaštite okoliša da se ta obveza ukine, što bi bio doprinos smanjenju ukupnih troškova poslovanja.

U raspravi se govorilo i o visokoj stopi PDV-a na usluge te mogućnostima povlačenja sredstava iz europskih fondova.

Na sjednici je zaključeno da će se formirati i objaviti baza podataka o svim obvezama koje se postavljaju pred kemijske čistionice, kako bi članstvo bilo pravodobno informirano. Također, preko područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika prikupit će se problematika i prijedlozi za poboljšanje stanja u struci.

Članovima Sekcije na sjednici su dane informacije i upute za rad dužnosnika u tijelima HOK-a.