Nelojalna konkurencija u taksi prijevozu štetna i vlastima i građanima

srijeda, 20.01.2016. 11:40

Sekcija taksi prijevoza Ceha prijevoznika HOK-a održala je 19. siječnja svoju 1. (konstituirajuću) sjednicu, na kojoj je najviše bilo riječi o nelojalnoj konkurenciji u taksi prijevozu - kroz rad na crno, ali i na druge načine.

U ovom mandatu Sekcija taksi prijevoza Ceha prijevoznika HOK-a radit će u sastavu: Milenko Begić (predsjednik Sekcije) i Ornela Šupe, Jozo Kovačević, Božo Miletić i Tino Peša (članovi Sekcije).

O aktualnim strukovnim problemima izjasnili su se svi članovi Sekcije, posebno ističući nemali opseg rada na crno u taksi prijevozu, prisutan u svim sredinama – od glavnog grada, turistički razvijenih dijelova Hrvatske, do 500-tinjak lokalnih samouprava, koje svojim koncesijskim odlukama bitno utječu na kvalitetu, opseg i uvjete rada u ovoj javnoj usluzi, premda se ponekad odluke lokalnih vlasti o taksi-prijevozu mogu naći u koliziji sa pozitivnim propisima (koji i sami mogu biti nedorečeni).

Iz perspektive države i lokalne samouprave, najvažnije je ograničiti poreznu utaju koja nastaje u radu na crno u taksi prijevozu, pa je Sekcija taksi prijevoza HOK-a razmatrala u tom kontekstu i uvođenje aplikacije Uber za taksi prijevoz u Zagrebu, a HOK je još u studenom 2015. zatražio od niza državnih tijela da istraže zakonitost naručivanja prijevoza putem te mobilne aplikacije.

Za proračun države i gradova i općina ključno je izvršenje obveza podmirivanja niza davanja, poreza i doprinosa, a za građane dodatnih osiguranja putnika u vozilu - no kod korištenja navedene mobilne aplikacije ne može se utvrditi plaćaju li se ta davanja (ako uopće) na jednak način kao kod drugih pružatelja usluge taksi prijevoza.

U Zagrebu postoji dovoljno veliki broj taksi prijevoznika koji svi mogu u poštenoj tržišnoj utakmici pružiti korisnicima usluge taksi prijevoza za prihvatljivu cijenu uz minimalni vremenski period čekanja, pa se s uvođenje jedne nove opcije koja nije usklađena sa našim zakonima niti podzakonskim aktima, čini neprihvatljivim.

U Zagrebu također već postoji i značajan broj nelegalnih i neregistriranih “taksi prijevoznika”, koji ionako već nanose štetu proračunima i korisnicima i građanima Zagreba.

Članovi Sekcije taksi prijevoza HOK-a također su ovom prilikom naveli i niz gradova u Europi i SAD-u u kojima se zbog sličnih razloga, vode sudski postupci za ispitivanje legalnosti upotrebe ove aplikacije. 

Sekcija taksi prijevoza HOK-a stoga će biti uporna u traženju zakonitog postupanja svih taksi prijevoznika, te će (putem HOK-a) pozivati državna tijela, a pogotovo inspekcijske službe da snažnije djeluju, kako bi nelojalna konkurencija i porezni gubici u ovoj branši bili bitno smanjeni, ako treba i zabranom rada svih koji krše ili ne provode zakone.

Članovi Sekcije taksi prijevoza složni su da je potrebno bolje definirati mogućnosti pomaganja članova obitelji u radu obrta koji se bave taksi prijevozom (uključujući umirovljenike), nedovoljno nadziran rad trgovačkih društava u ovoj djelatnosti, ali i kombi i shuttle prijevoz, kada takav prijevoz (često) izlazi iz okvira koji su mu postavljeni Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, a sve na štetu taksi prijevoznika koji prijevoz uredno obavljaju i plaćaju sve dadžbine.

Jedno od predloženih rješenja je strogi nadzor prodaje i montaže taksimetara i taksi-oznaka, a biti će također nužna bolja suradnja jedinica lokalne samouprave, budući da posebno polu-legalni ili ilegalni taksisti znaju preotimati područja prometa regularnim taksi prijevoznicima.   

Polu-legalni ili ilegalni taksisti često se oglašavaju na Internet stranicama, a nedostatak regulative kojom bi se strože propisao rad taksi i drugih prijevoznika za turističke i druge agencije, iznajmljivače, hotele, zračne luke, VIP-goste i druge – doprinosi stvaranju kaotičnog stanja na tržištu taksi prijevoza.

Regularni sudionici na tržištu taksi usluga imaju jednak interes kao i građani i država da se taksi prijevoz obavlja uz zakonitost, kvalitetu i standardizaciju usluge, stoga Sekcija taksi usluga HOK-a traži pojačani i promptni nadzor državnih tijela, kao i da se promjene zakona i propisa u ovoj djelatnosti, od državne do lokalne razine, uvijek provode uz konzultiranje mišljenja struke tj. Sekcije taksi prijevoznika HOK-a odnosno udruženja taksi prijevoznika na nižim razinama.