Jačanje položaja obrtnika - prijevoznika putnika, glavni cilj Sekcije

četvrtak, 21.01.2016. 15:22

Sekcija prijevoza putnika u cestovnom prometu koja djeluje u okviru Ceha prijevoznika HOK-a održala je 21. siječnja svoju konstituirajuću sjednicu, na kojoj su članovi Sekcije istakli najvažnije probleme struke koja posluje uz širok raspon usluga – od prijevoza za potrebe ustanova do usluga u turizmu kao pojedinačno najjače grane hrvatskog gospodarstva.

Sekcijom prijevoza putnika u cestovnom prometu predsjedava Melita Abičić, zamjenjuje je Silvija Porić-Smolek, a članovi Sekcije još su Josip Hanžek, Robert Virag i Darko Baričević.

Temeljno obilježje obrtnika - prijevoznika putnika u cestovnom prometu je da na tržištu nastupaju kao mali gospodarski subjekti, često neudruženi u klastere ili slična ugovorna ili zakonom propisana poslovna udruženja, što ih na tržištu stavlja u teži položaj u odnosu na velike prijevoznike i u pravilu ih isključuje iz obavljanja linijskog prometa.

Veliki prijevoznici mogu si priuštiti izlazak na dio tržišta u kojem ostvaruju gubitke uz dampinške cijene, što je obrtnicima u ovoj branši praktički nemoguće.

Također im je gotovo nedostupno obnavljanje voznog parka radi skupog zaduživanja za kojeg teško osiguravaju garancije, a i sve teže u poslovanju dio sredstava izdvajaju za amortizaciju sredstava za rad.

Poslovne prilike mali prijevoznici putnika ipak i dalje vide u udruživanju, osobito ako bi ono bilo potpomognuto objedinjenom nabavom goriva i drugog potrošnog materijala kao i rezervnih dijelova.

Institucija, program, projekt ili banka koja bi malim prijevoznicima mogla garantirati kod nabave i poslovanja je prijeko potrebna naglašavaju članovi ove Sekcije, a kroz takvu garancijsku kuću kao i na druge načine, moglo bi se djelovati i u pravcu smanjenja rada na crno u ovoj djelatnosti – da samo oni koji uredno posluju i plaćaju sva davanja, mogu računati na garanciju ili kredit.

Obrtnici - prijevoznici putnika također bi se lakše javljali na natječaje javne uprave, kada bi se raspisivali pozivni natječaji, jer uz veliki angažman oko posla, teško mogu pratiti što je gdje od natječaja objavljeno.

Nelojalnu konkurenciju obrtnicima - prijevoznicima ponekad stvaraju auto-škole registrirane i za prijevoz putnika, a posebno su odnosi sa drugim prijevoznicima složeni tijekom turističke sezone, koja svima predstavlja vrijeme za ubiranje značajnijih prihoda.

Iako obrtnicima - prijevoznicima putnika u prilog ide smanjenje cijene cestarina, a trenutno i cijene goriva, rijetki su u prilici raditi cijelu godinu, a unaprijediti svoje poslovanje novim vozilima i uslugama gotovo je nemoguće bez trajnijeg sigurnog prihoda kroz cjelogodišnje ugovore o obavljaju prijevoza.

Propisivanje minimalne cijene isključilo bi mogućnost dogovaranja velikih prijevoznika o cijenama, no također ima prostora za bolje poslovanje obrtnika - prijevoznika putnika, kada bi inspekcijske službe djelovale ujednačenije, s naglaskom na informiranje i edukaciju malih gospodarskih subjekata radije nego na njihovom promptnom kažnjavanju.

Obrtnici - prijevoznici putnika također traže preciznije definiranje shuttle-prijevoza u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, odnosno ugovaranja povremenog prijevoza putnika.

Jačanju obrtnika - prijevoznika putnika pomoglo bi, kada bi lokalne ili državne vlasti sufinancirale dio kamate za nabavu novih vozila, što je već jednom bilo postignuto kada se radilo o domaćoj proizvodnji autobusa, jer se usluge rijetko sufinanciraju lokalnim ili državnim subvencijama kao ni iz EU-fondova.

Članovi Sekcije prijevoza putnika u cestovnom prometu također su upozorili na mogućnost neurednog plaćanja PDV-a u Hrvatskoj kada su u putanju strani autobuseri te će tražiti od nadležnih da se to pitanje bolje uredi, kao što kod odlaska u inozemstvo naši prijevoznici to plaćanje ne mogu izbjeći.

Na kraju sjednice članovi Sekcije prijevoza putnika u cestovnom prometu raspravili su pitanja i informacije o plaćanjima kada prijevoz putnika obavljaju u Njemačkoj (kada ih obvezuju odredbe o minimalnoj plaći) te o „posuđivanju“ ili „iznajmljivanju“ dodatnih vozača posebno u špici turističke sezone što treba pojednostaviti posebno ako se uzme u obzir potreba prilagođavanja potrebama i željama gostiju, što bi Hrvatskoj kao turističkoj zemlji trebao biti imperativ.

I na sjednici ove Sekcije prijevoza putnika u cestovnom prometu, članovima Sekcije su pružene potrebne informacije i upute za rad dužnosnika u tijelima HOK-a, uključujući prezentaciju osnovnih propisa na kojima će temeljiti svoj rad kao i o mogućnostima lobiranja i utjecaja na donošenje propisa kroz savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i na druge dostupne načine.