Aktualne bespovratne potpore za obrtnike

utorak, 01.08.2017. 14:42

Mipes consulting – partner u projektu HOK Zajednička nabava, članovima HOK-a, svim djelatnicima i pravnim osobama unutar komorskog sustava HOK-a omogućio je razne pogodnosti:

-najpovoljniji uvjeti na tržištu za izradu projekata i elaborata za apliciranje na bespovratne potpore u Republici Hrvatskoj i fondove Europske Unije

- članovi HOK-a plaćaju samo prvu prijavu i izradu elaborata i apliciranja na bespovratne potpore, a svaku drugu prijavu, ulaganje  i apliciranje ne plaćaju Davatelju usluge, što znači da samo članovi komorskog sustava nakon prve prijave imaju konstantno apliciranje na bespovratne potpore i fondove EU

- nakon izrade prvog elaborata i prvog apliciranja na bespovratne potpore i fondove EU članovi imaju besplatne sljedeće prijave na bespovratne potpore i fondove EU

- najniža cijena na tržištu za zapošljavanja djelatnika putem Davatelja usluga, kao agencije za zapošljavanje

- najniža cijena svog ostalog poslovnog savjetovanja na tržištu

Mipes consulting napravio je popis aktualnih natječaja koji mogu koristiti obrtnicima te popis potrebne dokumentacije za apliciranje.

Dokumenti se nalaz u prilogu: