20. sjednica Upravnog odbora HOK-a

ponedjeljak, 19.06.2017. 9:55

20. sjednica Upravnog odbora Hrvatske obrtničke komore održat će se u utorak, 20. lipnja s početkom u 13.00 sati u prostorijama Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49/I, Zagreb.

DNEVNI RED

* Prezentacija weeCONOMY AG - Croatia

  1. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice i 19. izvanredne elektroničke sjednice Upravnog odbora HOK-a
  2. Informacija o najznačajnijim aktivnostima između dviju sjednica
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Hrvatske obrtničke komore za 2017. godinu
  4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju usklađenosti odluka o izmjenama i dopunama statuta

a)    Udruženja obrtnika Split i

b)    Udruženja obrtnika grada Zagreba sa Statutom Hrvatske obrtničke komore

5. Prijedlog Odluke o potvrđivanju usklađenosti Pravilnika o ustrojstvu, načinu rada i kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta:

a)    Udruženja obrtnika Split

b)    Udruženja obrtnika Zadar s Pravilnikom o kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta jedinstvenog komorskog sustava

6. Prijedlog Odluke o održavanju 3. Susreta graditelja HOK-a i imenovanju Organizacijskog odbora

7. Prijedlog Odluke o održavanju 8. Međunarodne konferencije „Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom“

8. Prijedlog Odluke o uključenju HOK-a kao nositelja projekta Internacionalizacija-RH kao zemlja partner na sajmu u Celju 2017.g.

9. Zamolba Obrtničke komore Požeško-slavonske županije za posudbu financijskih sredstava za uplatu anuiteta otplatne kvote kredita

10. Informacija o:

a)    o notifikaciji Suda časti HOK-a i Centra za mirenje pri HOK-u kao tijela ovlaštenih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova

b)     o smanjenju cijene izlagačima na 8. Međunarodnom sajmu privrede, poduzetništva i obrta u Gračanici 2017.

c)     prijedlog OK Osječko-baranjske županije za verifikaciju mandata člana Skupštine HOK-a

d)    prestanku izdavanja ZABA obrtničkih kartica i o načinu postupanja u prijelaznom razdoblju

e)     provedenoj analizi financijskih izvještaja područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika za razdoblje 01.01.- 31.12.2016.

f)      reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu

g)    vezano uz mali interes djelatnika sustava za sudjelovanjem na edukacijama HOK-a

11. Razno.

Napomena:

Prema odredbi članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) pravo na neposredan uvid u rad tijela javne vlasti odobrava se dvjema osobama, a pri čemu će se voditi računa o redoslijedu prijavljivanja. Prijavu molimo dostaviti na mail: ured.predsjednika@hok.hr