Kontakti

Služba za odnose s javnošću

Vlatka Vužić, dipl. politolog, stručni specijalist odnosa s javnošću

Matea Sedmak Martinčić dipl. novinarka

telefon: 01/48 06 666

fax: 01/48 46 610

e-mail: publicrelations@hok.hr