Kontakti

Služba za odnose s javnošću

Matea Sedmak Martinčić, dipl. novinarka

Iris Ivičević, magistra političkih znanosti

Petra Pavlić, magistra ekonomije

telefon: 01/48 06 666

fax: 01/48 46 610

e-mail: publicrelations@hok.hr