Press

Javnost rada komore

Rad Hrvatske obrtničke komore (HOK) je javan, a javnost svih aktivnosti i transparentnost poruka ostvaruje se, prije svega, kvalitetnom i kontinuiranom suradnjom s medijima, koju koordinira Služba za odnose s javnošću, informiranje i izdavaštvo. Predstavljanje rada HOK-a obavlja se i putem Internet stranica HOK-a. Hrvatska obrtnička komora poklanja punu pozornost pravodobnom informiranju svog članstva, medija i šire javnosti o svim svojim aktivnostima.

Služba za odnose s javnošću

Upravo zbog svoje važne uloge, kao posrednika i zastupnika interesa svih obrtnika pred državnim i drugim institucijama te pred najširom javnosti, kao i značaja promicanja interesa obrtništva i aktivnosti koje su usmjerene prema stvaranju poticajnijeg okruženja za obrtništvo, Hrvatska obrtnička komora ustrojila je zasebnu Službu za odnose s javnošću, informiranje i izdavačku djelatnost. Komora s punom pozornošću njeguje odnose s medijima. Redovito izvješćuje medije o svojim planiranim i ostvarenim aktivnostima. To čini svakodnevnim kontaktima s novinarima, odgovarajući na njihove upite, zatim pozivajući novinare na sjednice Skupštine HOK-a, sjednice Upravnog odbora i Cehova, na obrtničke skupove kao što su cehovski susreti i savjetovanja te natjecanja, izložbe i revije. O svim važnim pitanjima za hrvatsko obrtništvo HOK obavještava javnost putem konferencija za novinare, objava za medije te intervjua u medijima. HOK također organizira posjete novinara na obrtničke sajmove u svrhu upoznavanja obrtničkih dostignuća i rezultata.

Kontakt 

 Telefon: 01/48 06 670; 48 06 623; centrala 48 06 666; faks: 01/48 46 610
 e-mail: publicrelations@hok.hr  

 

Newsletter - POSLOVNE INFORMACIJE ZA OBRTNIKE“

Gmail - HOK Poslovne informacije za obrtnike (Broj 3, prosinac 2014_Stranica_1

Služba za odnose s javnošću u listopadu 2014. godine pokrenula je elektronički newsletter pod nazivom Poslovne informacije za obrtnike. Dizajn i sadržaj kreiraju djelatnici Službe samostalno, koristeći internetsku platformu Mail Chimp. Mail Chimp je internetska platforma za samostalno kreiranje i slanje elektroničkog newslettera. 

Newsletter se šalje korisnicima jedanput mjesečno, a sadrži vijesti iz HOK-a, pregled natječaja iz EU fondova, najave događanja, pregled aktualnih zakona i propisa i druge sadržaje. Svako izdanje newslettera promovira se putem Facebook stranici HOK-a te se na taj način povezuju korisnici newslettera i Facebook stranice. Ukoliko želite primati newsletter, prijavite se na www.hok.hr 

FACEBOOK 

Screenshot_2015-07-22-10-55-04

U cilju kvalitetnije komunikacije s cjelokupnom javnošću, Hrvatska obrtnička komora pokrenula je  još jedan komunikacijski kanal. Naime, od kraja rujna 2013. godine HOK je prisutan i na najpoznatijoj svjetskoj društvenoj mreži – Facebooku.

Tako obrtnici, ali i svi drugi koji prate rad Hrvatske obrtničke komore, sada mogu sve informacije o aktualnim zakonodavnim aktivnostima HOK-a, savjetodavnim uslugama, edukacijama, nastupima na međunarodnim i domaćim sajmovima, kao i ostale korisne informacije o poslovanju u obrtu i radu HOK-a, pronaći i na Facebook stranici Hrvatska obrtnička komora

Otvaranjem Facebook stranice, Hrvatska obrtnička komora, omogućila je hrvatskim obrtnicima novu platformu za primanje novosti, razmjenu iskustava i dobivanje savjeta za učinkovitije poslovanje.  

Obrtničke novine

1

Radi što boljeg informiranja obrtnika i šire javnosti, Hrvatska obrtnička komora je 2000. godine pokrenula projekt izdavanja glasila pod nazivom "Obrtničke novine", kao nastavak projekta komorskog glasila “Infohok”. "Obrtničke novine" izlazile su kao mjesečnik naklade od približno 100.000 primjeraka, koji se besplatno dostavljao svim registriranim obrtnicima u Hrvatskoj te na oko 3.500 adresa državnih, financijskih i strukovnih institucija te veleposlanstava. List je izlazio na 32 stranice, na kojima su objavljivane aktualne teme iz svijeta obrtništva. Poseban naglasak stavljen je na strukovno obrazovanje, sajmove, financije, međunarodne odnose, rad cehova te zakonske propisi vezane za obrtništvo. Kako u komorskom sustavu djeluje i 20 područnih obrtničkih komora po županijama, njihove su aktivnosti također bile zastupljene na stranicama "Obrtničkih novina". U srpnju 2014. godine, izdan je posljednji tiskani broj Obrtničkih novina (broj 154).  Izdanja Obrtničkih novina možete pregledati  ovdje.