Pogodnosti

 • Pogodnosti
 • HOK Obrtnik plus
 • Partneri

Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.


Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. (ZIK) najstarija je i najveća hrvatska tvrtka koja se bavi isključivo poslovima kontrole kvalitete i sigurnosti roba, proizvoda i usluga, a svoje poslovanje potvrđuje i primjenom sljedećih skupina međunarodnih i europskih normi: HRN EN ISO 9001, HRN EN ISO 14001, HRN EN 17020, HRN EN 17025, HRN EN 17065.

Pogodnost:

Članovima Hrvatske obrtničke komore ZIK d.o.o. nudi 25 % popusta  na sve cijene svojih usluga iz Zaštite na radu, Zaštite od požara, Zaštite okoliša i drugo, što uključuje:

 • preglede dizala,
 • preglede i ispitivanje gromobrana,
 • preglede elektroinstalacija (otpor petlje, otpor izolacije, povezanost metalnih masa, ujednačavanje električnih potencijala),
 • ispitivanje zaštite od atmosferskog pražnjenja (gromobrani) te prema potrebi izrada gromobranske knjige,
 • pregled razvodnih ormara,
 • pregled protupanik rasvjete,
 • ispitivanje hidrantske mreže (unutarnje i vanjske),
 • ispitivanje sustava za dojavu požara (vatrodojavni javljači i centrale),
 • ispitivanje sustava za gašenje požara (sprinkler sustavi),
 • ispitivanje mikroklime (temperatura, relativna vlažnost, brzina strujanja zraka),
 • ispitivanje razine osvijetljenosti,
 • ispitivanje buke,
 • ispitivanje kemijskih štetnosti
 • kontrola efikasnosti ventilacije,
 • ispitivanje emisije onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora (kotlovi),
 • ispitivanje uređaja za rad na siguran način (radna oprema),
 • ispitivanje radne opreme te tehnoloških linija odnosno cjelina (kotlovnica)
 • ispitivanje plinodojave,
 • izrada procjene rizika,
 • osposobljavanje radnika za siguran rad (ZNR) te za zaštitu od požara (ZOP),
 • organizacija tečaja za osposobljavanje iz pružanja prve pomoći,
 • pružanje usluge stručnih poslova iz područja zaštite na radu,
 • izrada projekata rasporeda sigurnosnih linija transportnih puteva, postavljanja sigurnosnih znakova i drugih sigurnosnih elemenata u halama i skladištima
 • umjeravanje električnih i mehaničkih instrumenata i uređaja (manometri, termometri, moment ključevi, štoperice, sigurnosni ventili, mjerila dužine, voltmetri, ampermetri, ostali el. instrumenti),
 • energetsko certificiranje jednostavnih i složenih objekata,
 • certifikacija proizvoda,
 • ispitivanje odabranih svojstava  tekućih naftnih proizvoda, sirove nafte, otpadnih  naftnih derivata, mineralnih ulja i aditiva,
 • ispitivanje odabranih svojstava  ukapljenog naftnog plina,
 • ispitivanje odabranih svojstava  rashladnih tekućina (antifriza),
 • ispitivanje odabranih svojstava  površinskih, podzemnih, tehnoloških i otpadnih voda,
 • ispitivanje odabranih svojstava  tla, muljeva i  eluata otpada,
 • izrada osnovne karakterizacije otpada (po ovlaštenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva),
 • analiza uzoraka nepoznatog sastava te
 • razne vrste uzorkovanja (posjedujemo svu potrebnu opremu, znanje i stručnost).

 

 

 


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.