Predstavljamo Obrtničku komoru Sisačko-moslavačke županije

ponedjeljak, 05.02.2018. 11:57

Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije osnovana je 1995. godine, nakon Odluke Skupštine HOK-a od 21. prosinca 1994. godine, kojom su utemeljene županijske područne komore u sadašnjem ustroju i obliku. Na teritorijalnom području Komore trenutno djeluje 1960 obrtnika u četiri udruženja obrtnika: Udruženje obrtnika Sisak, Udruženje obrtnika Petrinja, Glina i Topusko, Udruženje obrtnika Novska i Udruženje obrtnika Kutina. Sjedište Komore je u Sisku.

Tradicija obrtništva na ovim prostorima datira još iz rimskih vremena. Stvarajući bratovštine, cehove, zadruge, mjesne organizacije i udruženja, obrtnici su se okupljali i neprekidno borili za bolje uvjete života, razvoj obrtništva i svoje mjesto u društvu. O tome posebno svjedoči podatak da je 1836. godine u Sisku osnovan i prvi obrtnički ceh, kao prva organizacija zanatstva u Sisku. Zanatstvo i trgovina se sve više razvijaju i postaju značajan gospodarski i društveni činitelja, a u Hrvatskoj se osnivaju prve trgovačko - obrtničke komore.

1

Sisačka Trgovačko-obrtnička komora konstituirana je 8. lipnja 1870. godine, a obuhvaćala je područje 1. i 2. banske, križevačke, đurđevačke, gradiške, brodske pukovnije, zatim područja gradskih općina Bjelovar, Brod, Kostajnica i Petrinja te utvrdu Ivanić. U okružju sisačke Trgovačko-obrtničke komore živjelo je tada 438.182 stanovnika.

Na 5. sjednici održanoj  25. ožujka od 2004. godine, Skupština Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije donijela je odluku kojom 8. lipnja proglašava svojim danom i zadužila Upravni odbor i druga tijela da se skrbe o dostojnom obilježavanju toga datuma.

Moto Komore istaknut je na zastavi prvog sisačkog obrtničkog ceha iz 1836. godine – „Zajedno smo jači“. Zastava se u izvornom obliku nalazi  u muzeju Grada Siska kao povijesna kulturna baština.

Predsjednik Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije je Adolf Cvanciger. Prostor Komore je u vlasništvu Komore. Komorski ured trenutno zapošljava tri radnika:

1. Nenad Joksimović –Tajnik Komore – sukladno Statutu rukovodi radom komorskog ureda i koordinira rad unutar ureda te se brine o izvršavanju programskih i statutarnih zadaća Komore.

2. Darija Šegović – Stručna suradnica za obrazovanje – tehnički provodi sve aktivnosti definirane javnom ovlasti Komore u poslovima obrazovanja (organizacija majstorskih ispita, ispita stručne osposobljenosti, licenciranje).

3. Sandra Bevanda – računovodstvo i financije – priprema i izvršavanje proračuna, priprema administrativnih i financijskih dokumenata, vođenje urudžbenog zapisnika, prijem i otprema službene pošte.