Predstavljamo Obrtničku komoru Primorsko-goranske županije

ponedjeljak, 30.04.2018. 9:37

Obrtnička komora Rijeka osnovana je 1994. godine za Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju, a od studenog 1996. godine Obrtnička komora Rijeka djeluje na prostoru Primorsko-goranske županije.

Za povijest organiziranog djelovanja obrtnika na ovom području važan je Savez udruženja samostalnih privrednika riječke regije, osnovan 1985. godine s namjerom objedinjavanja rada udruženja obrtnika osnovanih na području Zajednice općina Rijeka. 

Trenutno je u Primorsko-goranskoj županiji aktivno oko 8.000 obrtnika, koji djeluju putem 11 udruženja obrtnika: 

Udruženje obrtnika Cres-Lošinj

Udruženje obrtnika Crikvenica

Udruženje obrtnika Čabar

Udruženje obrtnika Delnice

Udruženje obrtnika Krk

Udruženje obrtnika Opatija

Udruženje obrtnika Rab

Udruženje obrtnika Rijeka

Udruženje obrtnika Novi Vinodolski

Udruženje obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje

Udruženje obrtnika Vrbovsko.

U svrhu promocije upisa učenika u obrtnička i strukovna zanimanja Obrtnička komora Primorsko-goranske županije provodi niz aktivnosti. Između ostalog organizira manifestaciju Dan obrtništva i poduzetništva  s ciljem predstavljanja obrtničkih i strukovnih zanimanja te strukovnih škola učenicima osnovnih škola s područja Primorsko-goranske županije.

POK 2

U suradnji s udruženjima obrtnika Komora organizira i održava prezentacije u osnovnim školama za učenike 7. i 8. razreda, s ciljem da se poveća broj upisanih učenika u strukovne škole.

U Obrtničkoj komori Primorsko-goranske županije se organiziraju i provode majstorski ispiti i ispiti o stručnoj osposobljenosti  te licenciranje radionica za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.  Komora surađuje i s Obrtničkim učilištem u Zagrebu te djeluje kao podružnica Obrtničkog učilišta u Rijeci.

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije uspješno surađuje i s lokalnom i regionalnom samoupravom, kao i sa svim institucijama koje se bave gospodarstvom i poduzetništvom te je partner u različitim projektima.

Komora zastupa interese svojih članova i pruža stručnu pomoć i usluge savjetovanja.

Predsjednik Obrtničke komore Primorsko-goranske županije je Dalibor Kratohvil.

Članovi Upravnog odbora su: Mario Kamalić, Kristijan Košćić, Olga Troha, Renata Tomac, Josip Dedić, Željko Dumičić, Darko Sertić, Nikola Deranja, Tatjana Kušić, Željko Blažić i Goran Maršanić.

U komorskom uredu zaposlena su četiri djelatnika:

Tajnik: Željko Dimitrić

Savjetnik za školstvo: Tamara Dukić

Pravni savjetnik: Maja Heberling

Ekonomski savjetnik: Sanja Manojlović

Na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa je Mia Batinić.

Sjedište komore nalazi se na adresi : Bulevar oslobođenja 23, Rijeka (zgrada Hrvatske gospodarske komore- Županijske komore Rijeka).