Predstavljamo Obrtničku komoru Osječko-baranjske županije

ponedjeljak, 12.03.2018. 9:51

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije osnovana je 8. studenoga 1994. godine. Osnutkom Komore ostvarila se dugogodišnja težnja obrtnika za ostvarivanjem vlastite samostalne organizacije koja će zastupati njihove interese i promicati obrtništvo.

U Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije djeluje 3.801 aktivni obrt u šest udruženja:

Udruženje obrtnika Baranje (380 obrta), Udruženje obrtnika Osijek (1656 obrta), Udruženje obrtnika Đakovo (825 obrta), Udruženje obrtnika Valpovo (309 obrta), Udruženje obrtnika Donji Miholjac (182 obrta) i Udruženje obrtnika Našice (449 obrta).

Kroz 24 godine djelovanja Obrtnička komora Osječko-baranjske županije organizirala je mnoge stručne skupove, edukacije i seminare za obrtnike te u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Zavodom za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku izdala je  Monografiju „Obrt i obrtnici Osječko-baranjske županije 1872.-2007.“, sufinancira nastupe obrtnika na sajmovima, a već 19 godina zaredom uspješno organizira Obrtnički sajam u Osijeku.

Ono što Obrtničku komoru Osječko-baranjske županije ističe kroz sve godine postojanja je veliki doprinos uvođenju i razvoju dvojnog sustava obrazovanja i briga za obrazovanje učenika za obrtnička zanimanja.

U Komori se provode majstorski ispiti i ispiti za stručnu osposobljenost te licenciranje za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Do sada je u Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije majstorski ispit položilo 1142 majstora, ispit o stručnoj osposobljenosti položilo je 1486 kandidata te je licencirano 1479 obrtničkih radionica i trgovačkih društava za primanje naučnika na naukovanje.

Svoje aktivnosti i zadatke Komora ne bi mogla obavljati da nema uspješnu suradnju sa svim svojim partnerima:

  • Osječko-baranjskom županijom
  • Hrvatskom gospodarskom komorom - Županijskom komorom Osijek
  • Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnim uredom Osijek
  • Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje
  • Centrom za poduzetništvo Osijek
  • HBOR-om
  • Srednjim školama na području Osječko-baranjske županije

Sjedište Komore nalazi se na adresi Svilajska 35/2 Osijek. Prostor je u vlasništvu Komore, a u njemu je smješten ured i dvorana za organizaciju seminara i ispita.

Za uspješno obavljanje poslova u nadležnosti Obrtničke komore Osječko-baranjske županije zadužen je Komorski ured koji omogućava stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje svih zadaća. Obrtnicima uvijek nastojime pružiti savjete i pomoć u bilo kojem području za koje iskažu interes, a mogu im se obratiti svakim radnim danom od 8:00 do  16:00 sati.

U Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije zaposlena su tri djelatnika.

Predsjednik Obrtničke komore Osječko-baranjske županije: Darko Knežević.

Tajnik/voditelj računovodstva: Ivanka Janić

Savjetnik za obrazovanje: Željko Belajdžić

Administrator: Snježana Nikolić

U Obrtničkoj komori Osječko-baranjske županije na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa je Tomislav Pleša.