Licenciranje

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Licencu mogu dobiti:

- osobe s položenim majstorskim ispitom,

- osobe kojima su priznata prava koja Zakon o obrtu priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika,

- osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika,

- te fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenom odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika,

- osobe koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona imaju registriran obrt, odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje deset godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja te položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika

Ako se praktični dio naukovanja izvodi u pravnoj osobi tada pravna osoba mora zaposliti osobu s položenim majstorskim ispitom ili osobu s ostalim gore navedenim uvjetima koje vrijede za obrt.

Svi gore navedeni subjekti ako žele izvoditi program praktičnog dijela naukovanja moraju imati opremljenu radionicu za praksu u skladu s nastavnim planom i programom određenog zanimanja.

Poseban program stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika i pedagoških donosi ministarstvo nadležno za obrazovanje sukladno posebnim propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje.