Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Zlatar

zlatar

Zlatar dizajnira, izrađuje, popravlja i održava nakit od plemenitih i drugih metala i minerala. Tipični zlatarski proizvodi su prsteni, lančići, broševi, naušnice, narukvice, kopče i dr. Pored toga, zlatar izrađuje različite ukrasne predmete od plemenitih metala. Zlatarske proizvode također izlaže i prodaje, te savjetuje kupce. Izradi nakita prethodi dizajniranje. U izradi nakita zlatari se koriste raznim postupcima ručne, strojne, kemijske i galvanske obrade. Prije taljenja i lijevanja određuju sastav legure. Rastaljene metale lijevaju u pješčane i metalne kalupe. Prethodno dobiveni materijal oblikuju u različite profile. (žica, pločica i sl.) Nakit oblikuju u skladu s estetskim zahtjevima, željama naručitelja i prema tehnološkim mogućnostima izvedbe. Također, ugrađuju bisere, poludrago i drago kamenje. Površinska i kemijska dorada nakita, koja se radi zbog održavanja nakita obuhvaća postupke pozlaćivanja, posrebrivanja i rodiniranja. Zlatari označavaju izrađene predmete od plemenitih metala na zakonski propisan način.

Zlatar se služi raznim strojevima za tokarenje, glodanje, blanjanje, bušenje, grebanje, piljenje, te strojevima za valjanje i izvlačenje žice. Od alata, upotrebljava sitni ručni alat poput škara, pile, turpije, čekića, ručne i strojne bušilice i sl. Od mjernih alata rabi metar, obuhvatni šestar, pomično mjerilo i mikrometar.

Zlatari također prodaju svoje proizvode. Vlasnici zlatarnica izlažu najuspjelije primjerke nakita u svojim izlozima. Ljubazno razgovaraju s potencijalnim kupcima i naručiteljima nakita, te pokušavaju udovoljiti njihovim zahtjevima. U manjim zlatarskim obrtima ista osoba može raditi različite poslove, dok je u većim obrtima i industrijskim pogonima posao podijeljen.

Zlatari se mogu zaposliti u zlatarskim radionicama i obrtima. Postoji mogućnost zapošljavanja zlatara u industrijskom obrtu, no njih je relativno malo.
 

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/zlatar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje zlatar (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2169.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora zlatara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1687.html

Standard zanimanja za zanimanje zlatar / zlatarka:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/229


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.