Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Zidar

zidar

Zidar obavlja poslove zidanja pojedinačnih elemenata građevine i njihovog povezivanja u tvrdu i stabilnu konstrukciju. Postavlja temelje, gradi zidove, stupove, stropove, betonira pločnike, pristupe objektima, parkirališta, elemente odvodnje i sl. Osim zidanja postavlja hidroizolaciju, otvore za vrata i prozore, izrađuje toplinsku ovojnicu objekta te obavlja druge zidarske poslove. Posao zidara je zidanje - slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala, te njihovo spajanje vezivom različite kakvoće i sastava.

Zidari su zaposleni na različitim projektima. Mogu raditi na visokogradnji, niskogradnji ili hidrogradnji. Najčešće rade na gradilištu ili u pogonima za proizvodnju građevinskih proizvoda i montažnih elemenata. Rad na gradilištu može se odnositi na gradnju ili obnovu pojedinih zgrada ili cijelih naselja s poslovnim, zabavnim i stambenim objektima i uređenim cestama, te drugim infrastrukturnim objektima. Zidari svoj posao započinju upoznavanjem s nacrtom, skicama i crtežima budućeg objekta. Zidar predlaže rješenja problema u vezi s gradnjom, te stručno i kvalitetno ispunjava zahtjeve projektanata. Posao zidara često se prepliće s poslovima koje inače obavljaju radnici drugih zanimanja u građevinarstvu. Tako je zidar često u prilici obaviti i neke jednostavnije tesarske, krovopokrivačke i armiračke radove.

Zidar mora znati zidati građevine prema nacrtu od temelja do krova. Mora posjedovati znanja o pojedinim elementima građenja i načinima njihova povezivanja u čvrstu i trajnu konstrukciju. Mora poznavati različite vrste građenja, građevinske materijale i znati ih upotrebljavati pri zidanju, betoniranju i žbukanju. Zidar mora znati čitati nacrte i drugu tehničku dokumentaciju. Na temelju nacrta potrebno je znati predočiti kakva će biti građevina, koje će materijale upotrijebiti i kako će povezati pojedine dijelove građevine u cjelinu. Potrebno je znati postaviti kanalizaciju i urediti vanjske površine. Brzo i točno mora procijeniti pojedinačne razdaljine, vertikalnost i horizontalnost.

Zidari moraju imati dobru tjelesnu snagu, izdržljivost, psihomotornu spretnost i dobro opće zdravstveno stanje. Moraju imati dobar vid, sluh i osjećaj ravnoteže. Posao zidara zahtijeva strpljivost i smisao za rješavanje tehničkih problema. Potrebna je učinkovita komunikacija, sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Zidar se može zaposliti u industriji i zidarskim obrtničkim radionicama te u građevinskim poduzećima. Ako položi majstorski ispit može otvoriti vlastiti obrt.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/zidar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje zidar (NN 68/05):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_68_1348.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora zidara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1709.html

Standard zanimanja za zanimanje zidar / zidarica:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/239


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.