Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Strojobravar

strojobravarStrojobravar proizvodi dijelove stroja, sastavlja nove te održava postojeće strojeve i uređaje (građevinske, pogonske, alatne i strojeve za obradu drveta ili polimera, dizala itd.). Jednostavne elemente stroja izrađuje ručno ili strojno, na temelju radioničkih crteža ili skica. Manje sklopove spaja u veće koje potom povezuje u stroj ili uređaj.

Ustanovljava kvarove te obavlja manje popravke. Prema planu održavanja, strojeve djelomično ili u cijelosti popravlja. Stroj rastavlja u skladu s utvrđenim redoslijedom, čisti pojedine dijelove, provjerava njihovo stanje, potrošene dijelove zamjenjuje novima, podmazuje pokretne dijelove i ponovno sastavlja stroj. Pri održavanju strojeva i uređaja, provjerava njihov rad i ispravnost.

Sastavlja i elemente za prijenos snage i okretaja (remenske prijenosnike, lančanike), hidraulične uređaje, crpke, ugrađuje osovine, zupčanike, brtvila, izrađuje kanale za podmazivanje i dr.

Može izrađivati i ručne alate, viseće čelične konstrukcije te razne konstrukcije općih namjena kao što su sjenice, garaže, nadstrešnice, ograde, prozori, vrata te metalni namještaj i sl.

Pri navedenim radovima primjenjuje piljenje, bušenje, rezanje navoja, glodanje, brušenje, zakivanje, zavarivanje i druge postupke obrade materijala. Također primjenjuje postupke spajanja metalnih i nemetalnih materijala uz pomoć rastavljivih ili nerastavljivih spojeva.
Kako bi obavio svoj posao, strojobravar mora poznavati svojstva i načine obrade različitih metala kao i polimerne materijale, njihova svojstva i primjenu.

Strojobravar mora znati čitati nacrte i razumjeti tehničku dokumentaciju. Kad dobije radni nalog bez nacrta ili dokumentacije, mora sam izraditi skicu ručno ili pomoću računala i odabrati odgovarajući materijal. Korištenjem računalnih aplikacija za tehničko crtanje crta na odabranom materijalu oblike i mjere, koje potom ručno ili strojno izrezuje. Strojobravar mora imati dobru ručnu spretnost, sposobnost prostornog predočavanja, smisao za tehniku i rješavanje tehničkih problema, a poželjna je i kreativnost. Pritom mora biti precizan i točan. Također, mora poznavati proces zaštite metala od korozije galvaniziranjem, emajliranjem, bojanjem i sl.

Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja, izvrsne vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Dodatne informacije:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje strojobravar (NN 136/03):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_136_2005.html

Program izmjena i dopuna jedinstvenog nastavnog plana i okvirnog obrazovnog programa za zanimanje strojobravar (167/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_11_167_2943.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora strojobravara prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1716.html

Standard zanimanja za zanimanje strojobravar / strojobravarica:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/164
 

 


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.