Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Slastičar

slastičar
Izvor fotografije: WorldSkills Croatia 2022. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Slastičar izrađuje kolače, kreme, čokolade i čokoladne proizvode, proizvode od voća, marcipana i šećera, sladoled, pekarske proizvode koje se smatraju slasticama i ostale slastice. U izradi slastica koristi razne namirnice biljnog i životinjskog podrijetla. Naručuje sirovine, namirnice i poluproizvode, preuzima naručenu robu, skladišti je i čuva od kvarenja, sudjeluje u svim dijelovima tehnološkog postupka izrade slastica. Izrađuje tijesta i slastičarske smjese, tijesto i slastičarske smjese dovodi u željeni oblik i prati proces toplinske obrade slastice. Posao uključuje i punjenje i ukrašavanje gotovih proizvoda.
U svom radu se služi raznim kuharskim i slastičarskim priborom, alatima i strojevima, te posao obuhvaća i njihovo održavanje.

Mogu raditi samostalno ili u timu, a od njih se očekuje da svoj posao obave u skladu sa zahtjevima kvalitete te sukladno higijenskim propisima.
Posao zahtijeva vještinu samoorganiziranja i organiziranja radnog mjesta, vještinu planiranja, raspoređivanja i racionalnog korištenja resursa te vještinu upravljanja vremenom.
Slastičar može raditi u slastičarnicama kao i kuhinjama ugostiteljskih objekata te u prehrambenoj industriji u tvornicama koje se bave proizvodnjom sladoleda i konditorskih proizvoda.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/slasticar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje slastičar (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2166.html

Program izmjena i dopuna jedinstvenoga nastavnog plana i okvirnog obrazovnog programa za zanimanje slastičara  (NN 178/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_178_3092.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora autoelektričara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1694.html

Standard zanimanja za zanimanje slastičar / slastičarka:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/147


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.