Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Prodavač

prodavač

Posao prodavača podrazumijeva prodaju robe na veliko ili malo te savjetovanje kupaca o kupovini. Prodavač može raditi u velikim trgovačkim sustavima, na specijaliziranim odjelima ili u malim trgovačkim društvima. Prodavač prodaje robu te savjetuje kupce o kupovini iste. Pruža informacije o proizvodu koji prodaje te upoznaje kupce s prednostima i nedostacima proizvoda. Također prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca te s njima upoznaje trgovačkog poslovođu, kako bi nabavljali robu sukladno potrebama kupaca. Po preuzimanju primljene robe, robu mora pregledati, prepakirati, pripremiti za prodaju i naznačiti odgovarajuće cijene. Mora znati razlikovati robu koja sadrži neke štetne sastojke ili greške, te izdvojiti robu kojoj je istekao rok trajanja.
Prodanu robu mora znati prikladno zamotati. Jednako tako, prodavač se mora pobrinuti i za skladištenje robe koja neće ići odmah u prodaju.

Pri preuzimanju robe iz skladišta mora provjeriti kvalitetu i količinu primljene robe. Da bi povećao mogućnost prodaje robe, trgovac se mora pobrinuti za primjereni raspored robe na policama, kao i za dostatnu količinu robe koju nudi kupcima. Također vodi računa o prezentaciji robe uz korištenje osobno izabranih reklamnih sredstava.
Prodavač mora obračunati prodanu robu, brinuti o blagajni, voditi evidenciju naručene, primljene i prodane robe. Ako roba nije zadovoljavajuće kvalitete, mora se baviti i reklamacijama i pritom brinuti o potrebnim dokumentima.

Prilikom inventura prodavači pripremaju robu za popisivanje, popisuju zalihe i izračunavaju njihovu vrijednost.
Prodavači moraju imati jasan govor i sposobnost lakog izražavanja. Poželjno je da su snalažljivi i spretni i imaju smisao za računanje, što je važno u novčanom poslovanju. Potrebno je da dobro razlikuju boje, te da su u stanju točno i brzo prepoznati oblike i predmete koje traže, kao i opipom lako ustanoviti oblik i kvalitetu robe.
Posao prodavača nije u svim trgovinama jednak. Posao se razlikuje s obzirom na veličinu, organizaciju i vrstu trgovine. Prodavači se zapošljavaju u različitim vrstama trgovina, a katkada rade na terenu (prezentaciji proizvoda, pokretne trgovine) ili prodaji putem telefona i sl.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/prodavac

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje prodavač (NN 80/07):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_80_2508.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora trgovca (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_03_25_472.html

Standard zanimanja za zanimanje prodavača / prodavačica:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/28


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.