Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Precizni mehaničar

precizni-mehanicar

Precizni mehaničar popravlja precizne uređaje i sklopove, kontrolira njihov rad, te sudjeluje u proizvodnji istih. Najčešći poslovi preciznog mehaničara su popravci, održavanje i izrada različitih preciznih mehaničkih naprava. To mogu biti razni optički instrumenti, uredski strojevi, ili strojevi u industriji. Također izrađuju dijelove finomehaničkih uređaja i sklopova, kao što su osovine, ležajevi, zupčanici, i sl. U svom radu precizni mehaničari/mehaničarke koriste razne mehaničke mjerne uređaje (npr. pomično mjerilo, kalibre, mikrometar i sl.) kao i električne mjerne uređaje (npr. multimetar, osciloskop) te računalne programe iz područja finomehanike. Precizni mehaničari mogu raditi i u trgovinama te u specijaliziranim servisnim radionicama. Klijente savjetuju oko kupnje i održavanja proizvoda te im daju upute za rukovanje. Također zaprimaju neispravne uređaje na popravak.

Precizni mehaničari moraju znati čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova ili sklopova preciznih uređaja i sklopova. Također je potrebno vladati različitim postupcima ručne i strojne obrade odvajanjem čestica te plastične deformacije. Potrebna je napredno poznavanje računalnih programa i informatičkih sklopova. Za ovo zanimanje neophodno je oštro i točno razlikovanje sićušnih detalja, velika preciznost, spretnost i smisao za preciznu mehaniku. Budući da je zapošljavanje moguće i u trgovinama i servisnim radionicama, precizni mehaničari trebali bi biti komunikativni, ljubazni, strpljivi, taktični i uvjerljivi, jer uspješnost u poslu, kao i kod drugih prodavača, ovisi o dojmu kojeg pružatelj usluga ostavlja na kupca. Potrebna je vozačka dozvola B kategorije radi terenskog rada. Potrebna je i sposobnost za rad u timskom okruženju i iznošenje prijedloga za poboljšanje proizvodnog procesa te kvalitete i poboljšanja proizvoda (npr. konstruktorima, razvojnom odjelu i ostalim kolegama), sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja, vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje i orijentiranost na rezultate rada.
Precizni mehaničari uglavnom se zapošljavaju u trgovinama i servisnim radionicama i zbog toga pretežno rade u zatvorenom prostoru, pri normalnoj temperaturi i osvjetljenju. Mogu raditi i na terenu, kod korisnika strojeva/uređaja/aparata.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/preciznimehanicar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mehaničar (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2165.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora mehaničara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_01_5_157.html

Standard zanimanja za zanimanje mehaničar / precizna mehaničarka:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/350


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.