Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Plinoinstalater

plinoinstalater

Posao plinoinstalatera je popravak, izrada i montiranje elemenata, instalacija i uređaja koji omogućavaju siguran dotok plina od glavnog voda do trošila u stanovima, radionicama, tvornicama i drugdje. Plinoinstalateri postavljaju, ispituju, servisiraju i popravljaju plinske instalacije.

Plinoinstalater radi u radioni ili na terenu na izradi i pripremi elemenata plinske instalacije i uređaja za ugradnju, reže i savija cijevi, izrađuje navoje i spaja cijevi. Na mjestu postavljanja instalacija, u zidovima buši rupe i kanale u koje će se postaviti cijevi, postavlja nosače, cijevi i spojnice te spaja cijevi plinske instalacije. Dovršenu instalaciju priključuje na dovod plina, provjerava brtvljenje na spojevima i priključcima, te otklanja eventualne nedostatke. Ako radi u distribuciji plina, montira brojilo potrošnje plina.
Vrši ispitivanje i nadzor plinskih uređaja na nepropusnost, kao i nadzor uređaja tijekom rada, te radi na održavanju i čišćenju plinskih uređaja.
Plinoinstalater posjeduje teorijska i praktična znanja koja su potrebna za uspješno obavljanje poslova iz tehnologije obrade i montaže, osnova tehničkog crtanja, osnova tehničke mehanike, tehnologije plinoinstalacije te tehnologije strojarskih instalacija.

Dodatne informacije:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje plinoinstalater (NN 136/03):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_136_2006.html

Program izmjena i dopuna jedinstvenog nastavnog plana i okvirnog obrazovnog programa za zanimanje plinoinstalater (NN 167/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_11_167_2942.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora plinoinstalatera (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1704.html

Standard zanimanja za zanimanje plinoinstalater / plinoinstalaterka:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/203


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.