Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Pećar

pećar

Pećar izrađuje kaljeve peći, krušne peći i kamine. Planira poslovanje, izrađuje ponude, skicira i prezentira buduće peći (ručno ili pomoću CAD programa za projektiranje peći) na temelju upita klijenata. Nakon što pribavi potreban materijal, izrađuje podnožje, zida različite dimenzije peći te ih spaja na dimnjak. Fugira zazidanu peć te je čisti i polira.

Pećar izrađuje kaljeve peći, kamine i krušne peći kod privatnih naručitelja u kućama, stanovima ili ugostiteljskim objektima. Po potrebi prezidava stare peći i udahnjuje im novi život. Brine o zbrinjavanju otpadnog materijala.

U radu koristi čekić, brusilice, bušilice, lopatice, libelu, zidarsku žlicu, kliješta i druge alate. Izvedeni pećarski radovi osim funkcionalnosti (grijanje, otpornost na gorenje, lakše održavanje i sl.) moraju imati estetsku i dekorativnu vrijednost, što se postiže različitim vrstama i oblicima kaljevih peći i kaljeva. Za kvalitetno obavljen posao, pećar mora poštivati standarde svoje struke i upute dobavljača repromaterijala.

Pećar dobro poznaje tehnologiju svoga posla, tj. načine rada, vrste i svojstva materijala s kojima radi. Mora znati rukovati nabrojanim alatima koji se koriste pri pećarskim radovima. Mora ovladati tehničkim crtanjem, čitanjem i izradom nacrta te imati temeljna matematička znanja, kako bi mogao obavljati precizna mjerenja i proračune. Poznaje i primjenjuje propisana pravila za rad na siguran način.

Dodatne informacije:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje pećar (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2162.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora pećara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_01_5_156.html

Standard zanimanja za zanimanje pećar / pećarica:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/231


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.