Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Mesar

mesar

Mesar planira, organizira i provodi poslove preuzimanja i pripreme stoke namijenjene za klanje, provodi proces klanja i klaoničke obrade, vrši obradu i rasijecanje trupova, razvrstava meso te proizvodi i prodaje meso, mesne proizvode i pripravke.

Mesar radi u klaonici i mesnici kao samostalni obrtnik ili zaposlenik, u mesnoj industriji, te u veleprodajnoj i maloprodajnoj trgovini mesa i mesnih proizvoda.

Na svim poslovima radi stručno u skladu sa zakonskim propisima i standardima, prvenstveno vodeći brigu o dobroj higijenskoj praksi, sigurnosti i zaštiti na radu, humanom postupanju prema životinjama, zdravstvenom propisima i procedurama kontrole kvalitete.

Mesar u radu koristi ICT tehnologiju, vodi jednostavne administrativne i komercijalne poslove kao što su ispunjavanje radnih naloga, deklariranje proizvoda, zaprimanje dokumentacije o sirovinama, priprema mesa za prodaju, izrada računa i kalkulacija cijena. U svakodnevnoj komunikaciji sa suradnicima i klijentima koristi se pravilima poslovnog bontona i govori barem jedan strani jezik. Posjeduje poduzetničke kompetencije. Poznaje i provodi HACCP sustav i sve propisane standarde kvalitete koje mu daju sigurnost u radu i kojima dokazuje kvalitetu svog poslovanja.

Pravilno rukuje alatima, strojevima i opremom vodeći računa o vlastitoj sigurnosti kao i o sigurnosti ostalih zaposlenika, koristeći obavezna zaštitna sredstva i poštujući propise o zaštiti na radu.

Mesar brine se za okoliš i zdravlje ljudi, prvenstveno pravilnim zbrinjavanjem klaoničkog otpada i nusproizvoda u proizvodnji mesa i mesnih proizvoda.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/mesar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mesar (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2159.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora mesara(prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1701.html

Standard zanimanja za zanimanje autoelektričar/autoelektričarka:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/120


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.