Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Mehaničar za poljoprivredne strojeve popravlja, servisira i kontrolira rad strojeva, aparata i ostalih uređaja koji se koriste u poljoprivredi, šumarstvu, vrtlarstvu i graditeljstvu. Također održava sklopove i sustave navedenih strojeva te motore s unutarnjim izgaranjem i sustave prijenosa snage.

Mehaničar za poljoprivredne strojeve popravlja, servisira i kontrolira rad strojeva koji se koriste u poljoprivredi. Detaljno pregledava stroj, uređaj ili neki njegov dio, te utvrđuje radi li ispravno i sigurno. Mehaničar poljoprivrednih strojeva vrši opremanje vozila i strojeva dodatnom opremom i priborom te djelomično održava karoserije, okvire i brine se za zaštitu od korozije. Vrši ispitivanje motora s unutarnjim sagorijevanjem, kočnih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.

Pri tome koristi različite aparate uključujući i elektronsku i računalnu opremu. Kad utvrdi kvar, popravlja ga, te opet provjerava radi li uređaj ispravno i je li siguran za uporabu. Mehaničari za poljoprivredne strojeve koji rade u trgovinama, pružaju informacije o strojevima, načinu njihove uporabe i daju savjete za kupnju.

Stručna znanja važna za uspješno obavljanje poslova mehaničara poljoprivrednih strojeva stječu se za vrijeme školovanja, a uključuju znanja primjene tehničkih uputa u obliku crteža, shema i simboličkih crteža. Nadalje, moraju poznavati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom te znati odabrati, zamijeniti i pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja. Mehaničari poljoprivrednih strojeva trebaju dobro razumjeti mehaničke i tehničke odnose kako bi uspješno rješavali probleme u radu strojeva. Za obavljanje ovog posla važna je spretnost prstiju i ruku, normalan vid i dobra tjelesna kondicija.

Mehaničari poljoprivrednih strojeva zapošljavaju se u industriji, na poljoprivrednim dobrima ili u trgovinama poljoprivrednih strojeva i opreme. Ako polože majstorski ispit pred Hrvatskom obrtničkom komorom, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/mehanicarpoljoprivrednemehanizacije

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2158.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora mehaničara poljoprivredne mehanizacije (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_01_5_154.html


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.