Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Krojač

krojač

Krojač, prema prethodno kreiranom modelu, izrađuje odjeću i druge proizvode od tekstila, pletiva ili vlaknastih materijala.

Krojači mogu raditi u industrijskim postrojenjima ili obrtničkim radionicama. U obrtničkoj krojačkoj radionici ima puno ručnog rada, dok u industriji prevladava rad na strojevima.

Krojač treba imati dobar vid na blizinu, dobru okulomotornu koordinaciju, sposobnost prostornog predočavanja, dobru ručnu spretnost i spretnost prstiju. Treba dobro raspoznavati boje i njihove nijanse. Krojač mora ovladati radom s alatima, napravama i strojevima koje upotrebljava, a jednako tako mora savladati i ručno šivanje.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/krojac

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje krojač (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2147.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora krojača muške odjeće ili majstora krojača ženske odjeće (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_02_17_401.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2002_02_17_402.html


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.