Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Kovač

kovač

Kovač se bavi ručnom i strojnom obradom metala. Uz pomoć različitih postupaka izrađuje uporabne i druge predmete od metala. Postupcima rezanja (odsijecanja), probijanja i kovačkog zavarivanja, kovači izrađuju različite predmete od metala: dijelove strojeva, alate te različite ukrasne predmete od metala.

Postoje dvije osnovne vrste kovanja: slobodno kovanje i kovanje u ukovnjima. Svaka od vrsta kovanja ima pripadajuće strojeve i alate za obradu.

Prije odabira alata i ostalih strojeva za obradu metala, potrebno je proučiti tehnički crtež predmeta koji se treba iskovati ili izraditi tehnički crtež ukoliko kovač sam radi nacrt nekog predmeta. Zatim je potrebno pripremiti odgovarajući materijal, alate, naprave i uređaje za izradu elemenata opreme te ovisno o čvrstoći, tvrdoći i otpornosti materijala na koroziju, treba odrediti temperaturu toplinske obrade metala, tj. režim zagrijavanja i hlađenja otkivka. Nakon procesa pripreme, slijedi podešavanje kovačkih ognjišta i/ili industrijskih peći te se pristupa oblikovanju kovačkog predmeta. Metalni se predmeti zagrijavaju na vrlo visoku temperaturu i nakon toga oblikuju različitim alatima. Ovisno o zahtjevu naručitelja, moguće je koristiti i gotove poluproizvode pri izradi narudžbe. U slučaju kovačkog posla usko specifične namjene moguće ga je izvršiti postupkom 3D printanja upravljanog računalom (npr. nedostajući dijelovi prilikom restauracije, izrada kalupa i sl.). U završnoj obradi primjenom ručnih tehnika kovač dorađuje proizvod u skladu sa svojim stilom rada i svojom osobnošću.

Kovači u svom radu koriste kovačka kliješta, čekiće, škripce, ukovnje, plinske rezače i ručne brusilice te probijače i slično. Služe se i raznim strojevima za mehanizirano kovanje (prešama i čekićima), strojevima za kovačko valjanje i drugim numeričko upravljanim strojevima. Tijekom procesa izrade poluproizvoda/proizvoda koriste metar, pomična mjerila i druga pomagala, kako bi osigurali da njegove dimenzije budu točne, tj. u skladu sa zadanim dimenzijama.

Osim stručnih znanja koja uključuju poznavanje materijala, korištenje alata i strojeva za kovanje i obavljanje kovačkih radova, potrebno je posjedovati i neke, za ovo zanimanje važne, tjelesne i psihičke osobine. Kovači bi trebali biti jače tjelesne građe, spretni i precizni, imati spretne prste i šake, kao i usklađene pokrete obiju ruku. Dobar vid i sluh, kao i sposobnost prosuđivanja udaljenosti predmeta i visine temperature, vrlo su važne prilikom kovanja. Neki kovački poslovi zahtijevaju timski rad, dok su neki individualni.

Potrebna je učinkovita komunikacija (pisana i usmena), sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja, izvrsne vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na klijenta i rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Kovači se najčešće zapošljavaju u privatnim kovačkim radionicama i u industrijskim postrojenjima, koja se bave kovačkim radovima. Nakon položenog majstorskog ispita pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/kovac

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje kovač (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2150.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora kovača (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_11_125_1828.html

Standard zanimanja za zanimanje kovač / kovačica:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/165


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.