Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Klobučar

klobučar

Klobučar kreira i izrađuje sve vrste pokrivala za glavu vladajući različitim tehnikama izrade u širokom dijapazonu materijala. Prati svjetske modne trendove i sezonske odjevne kolekcije te je sposoban/a svojom kreativnošću i promišljanjem sugerirati trendove u nošenju modnog dodatka – pokrivala za glavu. Osim potrebe za pokrivanjem glave zbog raznih vremenskih (ne)prilika, pokrivala za glavu imaju višestruke funkcije, npr. estetske, modne, pripadnost različitim zanimanjima kao dijelovi uniforme, sportske opreme i sl.

Pri svom radu, klobučar se koristi svojim umjetničkim talentom za oblikovanje vizije pokrivala za glavu, dok se za njegovo materijaliziranje koristi vještinom rada s rukama i tehnološkim pomagalima.

Pokrivala za glavu (npr. šeširi, tokice, kape, fascinatori i sl.) izrađuju se različitim tehnikama kao što su razvlačenje materijala na kalupe ili sastavljanje dijelova šivanjem. Klobučar treba biti osposobljen za konstrukciju krojeva, ručno i uz pomoć CAD programa na računalu. (za pokrivala izrađena iz krojnih dijelova).

Poželjne osobine klobučara su maštovitost, kreativnost, smisao za estetiku, smisao za likovnost, sposobnost razlikovanja boja, razvijena sposobnost predočavanja predmeta u prostoru i smisao za rješavanje tehničkih problema.

Poželjne vještine klobučara su razvijena spretnost i sposobnost rada rukama te vladanje vještinama klobučarstva, sposobnost samostalne organizacije poslovanja i donošenja odluka, sposobnost rada u timu s ispunjavanjem zadanih poslova i rokova, sposobnost komunikacije, suradnja s drugim srodnim i nesrodnim zanimanjima te poznavanje engleskog jezika (preporuka). Neophodne fizičke predispozicije za klobučara su dobar vid i koordinacija rada ruku.

Zapošljava se u obrtničkim radionicama, umjetničkim ateljeima, u tvornicama šešira, u kazalištima, na televiziji i sl.

Dodatne informacije:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje klobučar (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2152.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora klobučara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_01_5_153.html

Standard zanimanja za zanimanje klobučar / klobučarka:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/233


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.