Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Klesar

klesarKlesar mora dobro poznavati svojstva svih vrsta kamena. U kamenolomima radi na vađenju kamena i njegovoj osnovnoj obradi. U radionicama ili pogonima vrši obradu kamena i njegovu pripremu, ovisno o namjeni. Klesar lomi i reže kamen, kleše ga, brusi i polira. Izrađuje kamene ploče za stubišta, balkone, fasade zgrada, mostove itd. Kamen oblikuje prema nacrtima ili šablonama. Ponekad ga boji posebnim bojama. Osim prirodnoga, u suvremenim se uvjetima u klesarstvu upotrebljava i umjetni kamen. Klesar se služi ručnim klesarskim alatima (čekići, dlijeta, visak, libela), kao i strojevima (motorne pile, strojevi za brušenje i poliranje, tokarilice i dr.). Površinu kamenih ploča klesar može ukrasiti uklesanim ornamentima ili natpisima.

Ponekad klesari mogu surađivati s kiparima u izradi ili obnovi spomenika.

Osobito zahtjevni klesarski poslovi su restauratorski zahvati na graditeljskoj baštini pod spomeničkom zaštitom. U takvim je poslovima potrebno vrhunsko znanje ručne obrade kamena.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/klesar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje klesar (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2149.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora klesara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1682.html


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.