Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Glazbalar za trzalačka glazbala

glazbalar za trzalačka glazbala

Posao graditelja akustičnih žičanih glazbala jest gradnja, održavanje i popravljanje gudačkih i trzalačkih akustičnih žičanih glazbala (violina, gitara, tambura i sl.) kako bi se na njima moglo svirati i proizvoditi svojstven zvuk. Zanimanje graditelja akustičnih žičanih glazbala je interdisciplinarno i objedinjuje kompetencije umjetničkih i obrtničkih zanimanja.

Povezano je sa zanimanjima glazbenika, drvodjelca, modelara, maketara i drugim zanimanjima koja uključuju obradu drveta. Na stanovit način, zbog potrebne ručne spretnosti i mehaničkih sposobnosti, povezano je i sa zanimanjima servisera mehaničkih i elektroničkih aparata koja zahtijevaju slične kompetencije. Primarno se bave gradnjom akustičnih žičanih glazbala. Prilikom popravljanja, graditelji akustičnih žičanih glazbala dijagnosticiraju kvarove pregledavajući glazbalo i svirajući na njemu. Potrgane i slomljene dijelove popravljaju, odstranjuju ili ih zamjenjuju novima. Zamjenjuju pragove, ugrađuju ili mijenjaju drvene i metalne dijelove, sastavljaju glazbala i mijenjaju žice. Ogrebotine na tijelu glazbala pune kitom, bruse hrapave i neravne dijelove te bojaju i lakiraju glazbala.

Graditelji akustičnih žičanih glazbala izrađuju i popravljaju trzalačka i gudaća glazbala s različitim ručnim alatima kao npr. ručne pile, dlijeta, postruzi i sl. Služe se i specijalnim alatima, kao što su alati za ugađanje, napinjanje i zamjenu žica te elektroničkim napravama za pomoć pri ugađanju što im ubrzava i olakšava posao. Pri gradnji glazbala mogu koristiti i numerički upravljane strojeve te je preporučljiva osposobljenost za rad na njima.

Graditelji akustičnih žičanih glazbala rade i na glazbalima s ugrađenom elektronikom za kontrolu vlage, za pomoć u snimanju ili čak na glazbalima koja uz pomoć elektronike sviraju samostalno, stoga bi bilo poželjno posjedovanje osnovnog znanja iz elektronike. Graditelji akustičnih žičanih glazbala trebaju imati prirodnu nadarenost i ljubav prema glazbi (slušaju vibracije u eteru), moraju dobro razlikovati visinu i boju tonova, imati razvijene mehaničke sposobnosti i ručnu spretnost. Za one koji rade s naručiteljima posla važan je i pristojan izgled te ugodno i susretljivo komuniciranje. Posao graditelja akustičnih žičanih glazbala je dinamičan i uključuje rad s osobama koje se bave glazbenom umjetnošću.

Dodatne informacije:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje glazbalar za trzalačka glazbala (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2140.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora glazbalara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_10_250.html

Standard zanimanja za zanimanje graditelj akustičnih žičanih instrumenata / graditeljica akustičnih žičanih instrumenata:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/315


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.