Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Elektromehaničar

elektromehaničar

Elektromehaničari izrađuju i montiraju dijelove za elektrouređaje: kućanske aparate i druge električne strojeve. Oni ispituju ispravnost elektroničkih sklopova te održavaju i vrše popravke elektrotehničkih kućanskih aparata.

Postavljaju i održavaju postrojenja i sustave za grijanje, klimatizaciju i hlađenje prostorija. Proizvode i popravljaju transformatore, električne rotacijske strojeve i dr. Njihov posao uključuje i montažu i održavanje pokretnih stepenica i dizala.

Područje rada elektromehaničara prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka, zamrzivača, strojeva za pranje posuđa i rublja, sušilica, miksera, glačala i dr.).

Osluškivanjem rada aparata i različitom opremom i alatima (instrumenti za mjerenje otpora, napona i jakosti struje i sl.) vrše potrebna ispitivanja i mjerenja, kako bi otkrili kvar uređaja. Uz pomoć različitih alata (turpija, škara, lemilica, izolacionog materijala), postupcima lemljenja, sječenja, rezanja, turpijanja i sl. otklanjaju nastali kvar i zamjenjuju neispravne dijelove uređaja novim ispravnim dijelovima.

Na kraju vrše ispitivanje proizvoda i daju upute za njegovo pravilno korištenje. Osim što popravljaju, elektromehaničari i proizvode/izrađuju opremu za električne kućanske aparate. Također proizvode, popravljaju i održavaju opremu za distribuciju i kontrolu električne energije te mjerila za opskrbljivanje strujom. Postavljaju i održavaju postrojenja i sustave za grijanje, klimatizaciju i hlađenje prostorija. Proizvode i popravljaju transformatore, električne rotacijske strojeve i dr. Njihov posao uključuje i montažu i održavanje pokretnih stepenica i dizala.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/elektromehanicar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje elektromehaničar (NN 136/03):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_136_2010.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora elektromehaničara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_01_5_151.html

Standard zanimanja za zanimanje elektromehaničar / elektromehaničarka:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/183


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.