Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Brodski mehaničar

brodski mehaničar

Brodski mehaničar popravlja i održava brodske pogonske motore, prijenosnike pogona i ostalu opremu za pogon broda (npr. propelere), uređaje za navigacijsko upravljanje, grijanje i klimatizaciju. Ponekad radi i u proizvodnji dijelova brodskih strojeva i uređaja.

Brodski mehaničar radi na izradi i sastavljanju dijelova brodskih strojeva i uređaja, kao i na popravcima istih. Također, radi na održavanju brodskih strojeva i uređaja te rukuje brodskim strojevima i postrojenjima: sustavi hlađenja, glavni pogonski strojevi, osovinski vod i propeler, kormilo, brodski kotlovi i turbine, palubni radni strojevi, sisaljke i instalacije, uređaji za regulaciju i upravljanje te sigurnosni brodski uređaji. Tijekom rada stroja brodski mehaničar podmazuje njegove dijelove, ukazuje na poremećaje u radu, zaustavlja strojeve, pogonske i pomoćne motore, uređuje brodsku hidrauliku, cjevovode na brodu za goriva, maziva, vodu i dr. U sklopu redovitog održavanja otklanja kvarove, skida i zamjenjuje oštećene dijelove, čisti dijelove motora, pumpe, uređaje za hlađenje i vrši montažu nakon izvršenog popravka. 

Kod montaže brodskih motora i strojeva na osnovi tehničke dokumentacije montira podsklopove i sklopove motora, kompresora, pumpi, uređaja pneumatike i hidraulike i drugih uređaja. Ponekad radi i u proizvodnji dijelova i sklopova broda, te tada izrađuje i održava metalne konstrukcije i oplate broda. U radu upotrebljava razne alatne strojeve (bušilice, brusilice), strojne alate, ručne alate, kontrolne alate, te alate za stezanje i centriranje.

Brodski mehaničar mora znati rukovati raznim alatima, alatnim strojevima, kao i aparatima za ispitivanje i računalnim testerima. Potrebno je razumijevanje tehnološke dokumentacije te sposobnost čitanja radioničkih nacrta i skica.

Za obavljanje poslova brodskog mehaničara, potrebno je imati sposobnost točnog i brzog zapažanja, dobru sposobnost prostornog predočavanja i smisao za rješavanje tehničkih problema. Brodski mehaničari moraju biti zdravi, fizički snažni i izdržljivi, imati dobar vid i sluh i spretne ruke. Odgovornost i vještina timskog rada također su važni. Ako brodski mehaničar radi na poslovima s posebnim uvjetima rada, donja dobna granica za obavljanje poslova je 18 godina, što je regulirano Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/brodomehanicar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje brodski mehaničar (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2137.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora brodskog mehaničara  (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_01_5_149.html


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.