Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Brodograditelj

 

Brodograditelj se bavi gradnjom i održavanjem brodova. Sudjeluje na razradi tehnološkog postupka gradnje brodskog trupa, planiranju gradnje i tehnološkoj pripremi materijala i svim fazama projektiranja i konstruiranja. Izrađuje, popravlja/obnavlja elemente brodske konstrukcije i trupa izrađenih od različitih materijala, ovisno o materijalu izrade brodske konstrukcije (drvo, čelik, aluminij, kompozit, itd.).

Priprema dokumentaciju i materijale za predobradu, oblikovanje limova i obradu profila u predmontaži i montaži na navozu. Vrši kontrolu i predaju trupa te pripremu za porinuće. Radi na izradi dokumentacije i organizaciji predmontaže i montaže brodske opreme, sudjeluje u predaji brodskih sustava i podsustava naručiteljima; član je stručnog tima budući da su svi navedeni poslovi timski poslovi.

Brodograditelj je osposobljen za rad sa strojevima, aparatima i uređajima koji mu služe za svakodnevno obavljanje aktivnosti (aparati za rezanje, aparati za zavarivanje, ručni električni i zračni alati, upravljanje dizalicama i sl.) kako bi obavljao svoj posao što stručnije i radio na siguran način (kako za sebe tako i za okolinu).

Dodatne informacije:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj metalnih brodova (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2143.html

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj plastičnih plovila (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2144.html

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje graditelj drvenih brodova (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2145.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora graditelj brodova (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_10_249.html

Standard zanimanja za zanimanje brodograditelj / brodograditeljica:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/163


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.