Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Bravar

bravar

Bravar je jedno od starijih i osnovnih zanimanja metalske struke. Njihova je zajednička karakteristika ponajprije ručna obrada metala. Zbog raznovrsnosti teško je nabrojati sve radne postupke kojima bravar mora ovladati.

Bravari se bave proizvodnjom različitih ručnih alata, jednostavnijih dijelova strojeva, metalnih ograda, metalnih prozora, vrata i drugih metalnih građevinskih elementa, metalnog namještaja itd. Bravari održavaju metalne proizvode, rastavljaju, sastavljaju i ispituju dijelove metalnih konstrukcija, građevinske stolarije od metala, spremnika i sličnih metalnih proizvoda. Stručna znanja bravara obuhvaćaju temeljna znanja obrade metala (piljenje, glodanje, rezanje, brušenje, zakivanje). Međutim, da bi obavio svoj posao, bravar mora poznavati svojstva i načine obrade različitih metala, mora znati očitavati tehničke nacrte, a često ih i sam izrađivati. Osim metala, bravari moraju poznavati i plastične materijale, njihova svojstva i primjenu.

Tako grubo oblikovane predmete oblikuje u finalne proizvode – piljenjem, bušenjem, rezanjem navoja, glodanjem, brušenjem, zakivanjem, zavarivanjem i drugim postupcima obrade, te ih montira. Osim ručnih alata koristi i jednostavne strojne alate kao što su bušilica, mehanička dlijeta, strojne škare, pile za metal, brusilice i drugo. Za spajanje dijelova mora ovladati i osnovama zavarivanja.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/bravar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje bravar (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2136.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora bravara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1685.html


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.