Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Automehatroničar

automehatroničar

Automehatroničar objedinjuje poslove automehaničara i autoelektričara. Održava, servisira i popravlja mehaničke, električne i elektroničke sustave na vozilu. Obavlja prijam vozila, postavlja dijagnozu i vrši popravak vozila ili po potrebi vozilo upućuje specijaliziranim stručnjacima, uzimajući u obzir sve uzročno-posljedične veze pojedinih radova u cilju kvalitetnog uklanjanja neispravnosti na vozilu. Automehatroničar treba poznavati tehnologiju automehanike, način rada mehaničkih, električnih i elektroničkih sustava na vozilu te rukovanje modernom dijagnostičkom opremom.

Glavni poslovi automehatroničara su tekuće održavanje, popravci pojedinih sklopova i generalni remont vozila.

Pri tekućem održavanju, automehatroničar zamjenjuje odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, kontrolira elektroinstalacije, mijenja i podešava svjetlosna tijela te mijenja istrošene dijelove.

Kada se radi o kvarovima ili greškama u radu automobila, automehatroničar mora najprije ustanoviti uzrok, zatim odgovarajućim alatima rastavlja sklopove vozila, te popravlja kvar ili zamjenom neispravnog dijela ili popravljanjem neispravnog mehanizma.

Pri generalnim remontima, automehatroničar mora pregledati i rastaviti sve sklopove, očistiti pojedine dijelove, ispitati i procijeniti njihovu upotrebljivost, te popraviti ili zamijeniti istrošene dijelove.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/automehatronicar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje automehatroničar (NN 96/11):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_08_96_2008.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora automehatroničara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_10_248.html

Standard zanimanja za zanimanje automehatroničara /automehatroničarku: 
hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/188


HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.