Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Automehaničar

automehaničarGlavni poslovi automehaničara su održavanje, popravci pojedinih sklopova i motora s unutarnjim izgaranjem i sustavom prijenosa snage te generalni remonti vozila.

Pri redovitom održavanju vozila, automehaničar se rukovodi uputama proizvođača. Zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontrolira i podešava rad pojedinačnih mehanizama, izmjenjuje potrošene dijelove, zateže vijke i podmazuje pokretne dijelove. Automehaničar obavlja i djelomično održavanje karoserija, okvira i zaštitu od korozije te vrši ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem, kočionih uređaja, sustava paljenja i uređaja za pročišćavanje ispušnih plinova.

Ako se radi o kvarovima ili greškama u radu automobila, automehaničar najprije mora ustanoviti njihov uzrok, a potom odgovarajućim alatima rastavlja pojedinačne sklopove vozila. Kvar popravlja zamjenom potrošenog dijela ili popravljanjem pokvarenog mehanizma.

Pri generalnim remontima, automehaničar mora pregledati i rastaviti sve sklopove, očistiti pojedinačne dijelove, pregledati njihovu uporabljivost te popraviti ili zamijeniti potrošene dijelove. Po konačnom popravku i sklapanju, automehaničar isprobava i podešava rad sklopova.

U velikim remontnim i servisnim radionicama automehaničar se specijalizira za pojedine marke automobila, a ponekad se bavi samo pojedinim automobilskim sklopovima, npr. pogonskim agregatom, sustavima za kočenje, mjenjačima, podvozjem i sl.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/automehanicar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje automehaničar (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2135.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora automehaničara (razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 5)

Više o majstorskom ispitu: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1707.html


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.