Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Autoelektričar

autoelektričar

Autoelektričar održava, popravlja, zamjenjuje i regulira rad električnih i elektroničkih uređaja, sklopova i instalacija u automobilu. Obavlja montažne, servisne i poslove održavanja na električnim uređajima i opremi cestovnih vozila i radnih strojeva. Popravlja električne kvarove pri radu vozila, odnosno traži uzroke kvara te ih otklanja. Upotrebljava alat i opremu za mjerenje, ispitivanje i testiranje elektrotehničkih i elektroničkih uređaja, sklopova i instalacija u vozilima kao  i specijaliziranu opremu za rad na  električnim i hibridnim vozilima.

Vrši testiranje, promjenu i ugradnju akumulatora i baterija te njihovo podešavanje (kodiranje) na propisane karakteristike za određeno vozilo. Također vrši zamjenu i podešavanje svjetlosnih tijela u klasičnoj i LED tehnologiji.

Pronalazi kvarove pomoću dijagnostičkih i mjernih instrumenata, popravlja i održava različite elektrotehničke i elektroničke sustave vozila poput sustava za pokretanje vozila i osiguranja optimalnog rada motora, za zaštitu putnika i zaštitu od krađe, za klimatizaciju, za osiguranje komfora i sigurnosti tijekom vožnje te ugrađuje i popravlja navigacijske i komunikacijske uređaje.

Autoelektričar tijekom obrazovanja treba usvojiti sposobnost tumačenja električnih i elektroničkih shema kao i znanja iz područja autoelektrike, električnih instalacija na vozilima i o međusobnoj povezanosti električnih, elektroničkih i mehaničkih sklopova. Vrlo je važna osposobljenost za servisiranje/popravak hibridnih i električnih vozila te po potrebi specijaliziranost za određenu vrstu odnosno tip vozila.

Autoelektričari se mogu zapošljavati u servisima i radionicama za popravak i održavanje vozila. Ako polože majstorski ispit pred Hrvatskom obrtničkom komorom, mogu otvoriti vlastiti autoelektričarski obrt.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/autoelektricar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje autoelektričar (NN 112/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_112_2133.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora autoelektričara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1699.html

Standard zanimanja za zanimanje autoelektričar/autoelektričarka:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/187


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.