Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Alatničar

alatničar

Alatničari izrađuju kalupe, alate, naprave te strojne dijelove od lakoobradivih materijala (plastika, drvo, guma, silikon, grafit i sl.), obojenih metala (bakar, aluminij, mesing, bronca i sl.) i raznih vrsta čelika (bez garancije sastava, niskolegirani čelici, visokolegirani alatni čelici, specijalni čelici, inox i sl.) na obradnim alatnim strojevima.

Kalupi su jednostavne 2D ili 3D forme napravljene u navedenim materijalima, uglavnom bez dodatnih pomoćnih elemenata (npr. gipsane figurice, gumene brtve, betonski opločnici, jednostavni kalupi za preradu plastike i sl.). Alati su uglavnom složeniji ili jako složeni sklopovi, kojima se na predviđenim strojevima izrađuju razni elementi ili gotovi proizvodi primjenjivi u svim područjima života (npr. u medicini, prehrani, građevinarstvu, sportu, auto-industriji, zrakoplovnoj industriji, vojnoj industriji i sl.). Alati mogu biti za toplu i hladnu obradu metala (npr. kovanjem, savijanjem, odrezivanjem, probijanjem, izvlačenjem limova, valjanjem navoja i sl.) i alati za preradu plastike (brizganjem, puhanjem, ekstrudiranjem ili sl.). Izrađeni strojni dijelovi (npr. specijalni standardni i nestandardni vijci i matice, osovine, zupčanici, vodilice i sl.) i naprave (npr. razni dodavači, vibro-separatori, trake za transport proizvoda, manipulativni roboti u proizvodnom procesu, naprave za odrezivanje i sl.) imaju široku primjenu u svim granama industrije. Za strojnu obradu materijala, upotrebljavaju se i CNC alatni strojevi (npr. obradni centri, glodalice, tokarilice, žičani erozimat, erozimat elektrodom, laser, uređaji za poliranje, planske i kružne brusilice, 3D printeri i sl.). Za poboljšanje kvalitete u smislu čvrstoće, žilavosti, otpornosti na habanje, elastičnosti i kemijske otpornosti, alatničari materijale nakon strojne obrade toplinski obrađuju (npr. žarenjem, normalizacijom, poboljšanjem, kaljenjem, popuštanjem, cementiranjem, nitriranjem, raznim kemijskim postupcima i sl.).

Da bi alatničari mogli kreativno i svrsishodno učestvovati u izradi, kako jednostavnih tako i složenih alata i strojnih dijelova, moraju znati čitati tehničke nacrte, poznavati materijale od kojih se alati izrađuju kao i mjerne uređaje i postupke obrade materijala na navedenim strojevima. Pomoću računalnih aplikacija izrađuju nacrte i 3D modele. Ključna osobina alatničara je sposobnost prostornog predočavanja, tj. vizualizacije složenih 3D formi. Inovativnost, preciznost i dosljednost u izvođenju procesa izrade alata i dijelova, cjeloživotno učenje i usvajanje novih tehnologija neophodne su osobine alatničara.

Nakon položenog završnog ispita alatničar se može zaposliti u alatnici, auto industriji, plastičarskim i drugim industrijskim pogonima te u obrtničkim radionicama. Može otvoriti i vlastiti obrt, ako položi majstorski ispit pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Dodatne informacije:

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje zanimanje alatničar ( NN 136/03):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_136_2017.html

Program izmjena i dopuna jedinstvenog nastavnog plana i okvirnog obrazovnog Programa za zanimanje alatničar (NN 167/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_11_167_2940.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora alatničara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1718.html

Standard zanimanja za zanimanje alatničar/alatničarka:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/305


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.