Majstorski ispit

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a stječu se polaganjem majstorskog ispita.

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.

Majstorska zvanja

Popis programa majstorskih zvanja

Uvjeti za prijavu

Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu.

Prijava majstorskih ispita

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore u područnim obrtničkim komorama. Članovi ispitnih komisija su ugledni majstori obrtnici i ostali stručnjaci.

Mjesta i rokovi polaganja majstorskih ispita

Pretražite informacije o mjestima i rokovima održavanja majstorskih ispita.

Struktura majstorskih ispita

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela.

Cijena majstorskog ispita

Cijena majstorskog ispita propisana je Rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02) i iznosi 2.600,00 kuna.

Troškove ispita podmiruju ispitanici.

Kalendar polaganja majstorskih ispita

Raspored održavanja majstorskih ispita

Literatura za pripremu majstorskih ispita

Biblioteka Majstor i katalozi ispitnih pitanja.

Žalbe

Ispitanik koji nije zadovoljan odlukom ispitne komisije ima pravo prigovora u roku od 24 sata od dostave. Prigovor na odluku ispitne komisije o uspjehu podnosi se u pisanom obliku Hrvatskoj obrtničkoj komori.