Majstorski ispit

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a stječu se polaganjem majstorskog ispita.

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.

Majstorska zvanja

Objavljeni su programi majstorskih ispita za slijedeća majstorska zvanja:

Uvjeti za prijavu

Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu.

Prijava majstorskih ispita

Majstorski ispit polaže se pred komisijom Hrvatske obrtničke komore u područnim obrtničkim komorama. Članovi ispitnih komisija su ugledni majstori obrtnici i ostali stručnjaci.

Mjesta i rokovi polaganja majstorskih ispita

Pretražite informacije o mjestima i rokovima održavanja majstorskih ispita.

Struktura majstorskih ispita

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela.

Cijena majstorskog ispita

Cijena majstorskog ispita propisana je Rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02) i iznosi 2.600,00 kuna.

Troškove ispita podmiruju ispitanici.

Literatura za pripremu majstorskih ispita

Biblioteka Majstor i katalozi ispitnih pitanja.

Žalbe

Ispitanik koji nije zadovoljan odlukom ispitne komisije ima pravo prigovora u roku od 24 sata od dostave. Prigovor na odluku ispitne komisije o uspjehu podnosi se u pisanom obliku Hrvatskoj obrtničkoj komori.