Novosti

 • Novosti
 • Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoj...

Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja


Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugi Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području RH za 2023.

Podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru i samo za jedan prihvatljiv trošak unutar provedbene mjere. Sredstava za dodjelu potpora u ukupnom iznosu od 2.127.880,87 eura osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Sredstva iz ovog Javnog natječaja namjenska su i bespovratna.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, uz intenzitet potpore, u okviru provedbene mjere:

 • Provedbena mjera 1: ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU I POSTROJENJA
  • Prihvatljiv trošak: Stroj ili postrojenje (pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica) ili linija, te s njim povezan trošak dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača.
  • Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška
  • Iznos potpore po korisniku:
   • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000 eura
   • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 eura
 • Provedbena mjera 2: ULAGANJE U PROIZVODNO – POSLOVNI OBJEKT
  • Prihvatljiv trošak: Izgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje)
  • Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška
  • Iznos potpore po korisniku:
   • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000 eura
   • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 eura
 • Provedbena mjera 3: ULAGANJE U INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU
  • Prihvatljiv trošak: Softver ili licenca ili nadogradnja postojećeg softvera
  • Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška
  • Iznos potpore po korisniku:
   • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000 eura
   • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 eura
 • Provedbena mjera 4: ULAGANJE U PROMOTIVNE AKTIVNOSTI
  • Prihvatljiv trošak:
   • najam, uređenje sajamskog - izložbenog prostora i transport izložaka, od vanjskog pružatelja usluge, te promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) vezan za sudjelovanje na tom sajmu ili izložbi
   • ili promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo)
   • ili usluga oglašavanja u novinama, časopisima, na televiziji i radiju te materijal za oglašavanje
  • Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška
  • Iznos potpore po korisniku:
   • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000 eura
   • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 eura

Prijava se sastoji od dva zasebna primjerka, izvornika i njegove preslike.

Izvornik:

 • mora sadržavati obavezne dokumente iz točke 10. ovog Javnog natječaja
 • svi dokumenti moraju biti jednostrano ispisani / kopirani
 • obrasci Ministarstva poljoprivrede moraju biti ispisani u boji
 • svi listovi u izvorniku moraju sadržavati ručnu oznaku lista počevši od Prijavnog obrasca
 • oznaka lista mora sadržavati redni broj lista kroz (/) ukupan broj listova u prijavi.

Preslika izvornika:

 • izvornik mora biti kopiran u jednom primjerku, i to crno-bijelo, jednostrano.

Oba primjerka prijave, izvornik i njegova preslika, moraju biti uvezani, i to s pomoću jamstvenika (trobojni konac), pričvršćenog naljepnicom na posljednjoj stranici prijave, s otiskom pečata podnositelja i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje / vlasnika tako da otisak pečata i potpis zahvaćaju dio naljepnice.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici, preporučenom pošiljkom, na adresu davatelja potpore, uz obaveznu upisanu naznaku:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Planinska 2a, 10000 Zagreb

Drugi Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

- Ne otvarati prije službenog otvaranja -

Na omotnici mora biti naznačen naziv i adresa podnositelja prijave te datum i vrijeme predaje prijave u poštanski ured. Datum i vrijeme predaje prijave u poštanski ured smatra se trenutkom podnošenja prijave na ovaj Javni natječaj.

Rok za podnošenje prijave: 4. 9. 2023.,10:00 sati.

Cjelokupan tekst Javnog natječaja možete pronaći OVDJE.

Foto_izvor: freepik.com
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.