Novosti

 • Novosti
 • Natječaj za radno mjesto Savjetnika za porezni i carinski sustav i doprinose

Natječaj za radno mjesto Savjetnika za porezni i carinski sustav i doprinose


Hrvatska obrtnička komora, samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika u funkciji promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva, objavljuje natječaj za radno mjesto:

Savjetnik  za porezni i carinski sustav i doprinose u Odjelu za gospodarstvo i savjetovanje Hrvatske obrtničke komore (m/ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb, rad na neodređeno, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci

POSLOVNE AKTIVNOSTI

 • prati pravne propise koji se odnose na poslovanje obrta, osobito davanja u obrtu kao što su porezi, doprinosi, fiskalizacija
 • pruža savjete članovima s naglaskom na područje doprinosa, poreza, fiskalizacije, poslovnih evidencija i financijskih izvješća, poteškoća u poslovanju kao što su dugovanja, blokade računa, ovrhe
 • pruža savjete u vezi s registracijom obrta i primjenom propisa o obrtu
 • izrađuje materijale i organizira edukacije za članove o aktualnim temama iz područja poslovanja obrta
 • inicira mjere i aktivnosti za povećanje konkurentnosti obrtništva
 • sudjeluje u izradi prijedloga i zahtjeva za izmjenama propisa iz područja poslovanja obrta

UVJETI

Minimalni uvjeti:

 • VSS ekonomskog smjera odnosno završen diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera
 • potrebno najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika (prednost engleski jezik)
 • aktivno znanje rada na PC-u
 • organizacijske sposobnosti

Obavezne kompetencije:

 • poznavanje poreznog i carinskog sustava te vanjsko-trgovinskog poslovanja
 • poznavanje sustava doprinosa iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
 • sposobnost rješavanja složenih zadataka
 • samostalnost, odgovornost i organiziranost u obavljanju zadataka
 • sklonost timskom radu
 • sposobnosti aktivnog slušanja
 • razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine
 • otvorenost, društvenost, kreativnost i empatičnost

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome/uvjerenja o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se

Adresa na koju je potrebno dostaviti životopis i motivacijsko pismo:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p.166, 10000 Zagreb

Rok za dostavu ponude

22.3.2022.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 22.3.2022. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za radno mjesto

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.