Novosti

  • Novosti
  • Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora


Uprava Matice hrvatskih obrtnika, suvlasnici zgrade Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49, Zagreb, objavljuju Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u zgradi Matice Hrvatskih obrtnika.
Provest će se natječaj za zakup poslovnog prostora površine 16,35 m2 koja se nalazi na 3. katu stambeno poslovne zgrade u zgradi Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49, upisane u zk. ul. 4224 z.k. odjela Zagreb, k.o. Grad Zagreb. 

OPĆI UVJETI:

-    Riječ je o uredskom prostoru, rok trajanja zakupa iznosi minimalno 2 (dvije) godine. Nakon isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora moguć je i nastavak zakupa uz revidiranje ugovora u skladu s budućim tržišnim uvjetima
-    Zakupac je pored najamnine dužan plaćati i režijske troškove
-    Početna cijena zakupa je 900,00 kn bez PDV-a. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe. Uz cijenu obavezno navesti sadrži li ista PDV
-    Rok za podnošenje ponuda je do 28.05.2020. Zainteresirani sve informacije o poslovnom prostoru mogu dobiti na broj telefona 01/48 06 666
-    Način dostave pismenih ponuda: u zatvorenim i zalijepljenim kuvertama, s naznakom «Oglas-zakup poslovnog prostora» poštom preporučeno ili osobnom dostavom na adresu: Hrvatska obrtnička komora, Zagreb, Ilica 49, ili kurirskom službom. Pregled poslovnog prostora od strane zainteresiranih zakupaca temeljem dostavljenih ponuda moguć je svaki dan do 28.05.2020. u vremenu od 8,00-15,30 sati
-    Najpovoljnijeg ponuđača odabire Uprava Matice
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.